02-009-0200 สายด่วนบริการ เบอร์โทรฟรี
แบบฟอร์มติดต่อ
จดหมายข่าว

ยุงค์ไฮน์ริช ผู้นำด้านโลจิสติกส์

เทคโนโลยีลิเธียมไอออนที่ผลิตโดยยุงค์ไฮน์ริช

พลังลิเธียมไอออนของยุงค์ไฮน์ริชจะช่วยให้คุณจะวิ่งแซงหน้าคู่แข่งได้สบาย

ระบบดิจิทัลและการเชื่อมต่อกับยุงค์ไฮน์ริช

การแปลงเป็นดิจิทัลและการเชื่อมโยงเครือข่ายไม่ใช่จุดมุ่งหมายในตัวมันเอง ซึ่งสร้างกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ประโยชน์ยิ่งขึ้น และซิมโฟนีเกิดขึ้นโดยมีหุ้นส่วนที่เหมาะสมอยู่ข้างกาย เมื่อไหร่จะได้เวลาที่คุณเริ่มบรรเลงเองซะที

โซลูชั่นความปลอดภัยสำหรับคลังสินค้าของคุณ

คลังสินค้าไม่ใช่สนามเด็กเล่น แต่ควรจะปลอดภัยไม่ต่างกัน

อุปกรณ์ลำเลียง รถฟอล์คลิฟต์จนถึงระบบจัดเก็บสินค้า

ใช้ประโยชน์จากประสบการณ์และความรู้ความสามารถของเราเกี่ยวกับเทคโนโลยีและกระบวนการโลจิสติกส์ เราจึงสร้างผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่เหมาะสำหรับคุณ

ตั้งโปรแกรมเพื่อรองรับอนาคต

คุณจะตอบสนองต่อความท้าทายที่ซับซ้อนอย่างดีที่สุดด้วยคำตอบที่ชัดเจนแจ่มแจ้ง คุณจะกุมบังเหียนควบคุมอินทราโลจิสติกส์ของคุณไว้ได้ตลอดเวลาด้วยการใช้ระบบโลจิสติกส์ ดังนั้นคุณจึงอยู่ในหนทางการของโซลูชั่นด้วยความเร็วเต็มกำลังมุ่งสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ 

เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

ความร่วมมือและความซื่อสัตย์อย่างแท้จริงสร้างแก่นแท้ของความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้น เบื้องหลังมีทัศนคติที่หยั่งรากลึกอยู่ในยีนส์ของยุงค์ไฮน์ริชแฝงอยู่ เราทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบให้ลูกค้า โดยที่เราจะจัดการสิ่งต่าง ๆ ให้ 

ยังมีข้อสงสัยใช่หรือไม่