02-009-0200 สายด่วนบริการ เบอร์โทรฟรี
แบบฟอร์มติดต่อ
จดหมายข่าว
Stage การจัดเก็บสินค้า

การจัดการคลังสินค้าและจัดเก็บ

การใช้สอยพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การรวบรวมรายการสินค้าและคำสั่งซื้อได้เร็วที่สุด การจัดเก็บสินค้าเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการโลจิสติกส์ ยุงค์ไฮน์ริชขอเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์รถยก ชั้นวางสินค้าและระบบต่าง ๆ ที่ครอบคลุมสำหรับการจัดสต๊อกสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพให้คุณ ตั้งแต่แบบใช้กำลังคนจนถึงแบบอัตโนมัติ

การจัดเก็บสินค้าอย่างเหมาะสม - ฟังดูง่ายแต่ซับซ้อนยิ่งขึ้น

ในยุคของอีคอมเมิร์ซและกระบวนการทำงานโลจิสติกส์ทั่วโลก ต้องมีการจัดสต๊อกและเบิกจ่ายผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายมากขึ้นในระยะเวลาที่สั้นลงเรื่อย ๆ ดังนั้น การจัดเก็บสินค้าที่ประหยัดเวลา ประหยัดต้นทุนและประหยัดพื้นที่จึงสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อความสำเร็จของธุรกิจ 

ยุงค์ไฮน์ริชขอเสนอกลุ่มรถยก ชั้นวางและระบบการจัดวางสินค้าที่ครบถ้วนสมบูรณ์สำหรับการจัดสต๊อกสินค้าให้คุณด้วยประสบการณ์มากกว่า 60 ปี ตั้งแต่รถยกลากไฟฟ้าธรรมดาไปจนถึงรถยกแบบยืนขับที่มีความยืดหยุ่นสูงสำหรับสภาพแวดล้อมของคลังสินค้าที่ประหยัดพื้นที่ รวมไปถึงรถวางสินค้าในระดับสูง EKX ซึ่งเป็นหมายเลข 1 ของเราในคลังสินค้าช่องทางเดินแคบ ตั้งแต่ระบบจัดเก็บสินค้าด้วยกำลังคนไปจนถึงระบบอัตกึ่งอัตโนมัติหรือระบบอัตโนมัติและส่วนประกอบต่าง ๆ ของซอฟต์แวร์ในการตรวจสอบและการควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าทั้งหมดของคุณ ตั้งแต่กระบวนการในการจัดสต๊อกไปจนถึงการเบิกจ่ายสินค้า

ระบบชั้นวาง: กุญแจสำคัญสำหรับสมรรถนะการขนถ่ายลำเลียงที่เหมาะสม

ระบบการจัดวางสินค้าของเราสร้างความมั่นใจได้จากโครงสร้างที่ตรงตามความต้องการและการใช้สอยพื้นที่อย่างเหมาะสม เป็นคลังสินค้าจัดเก็บพาเลท คลังสินค้าชิ้นส่วนขนาดเล็กหรือคลังสินค้าช่องทางเดินแคบ ใช้กำลังคนหรือทำงานแบบอัตโนมัติ โดยทั่วไปแล้ว ระบบจัดเก็บสินค้าสำหรับเราเป็นมากกว่าแค่เหล็ก ชั้นวางคือ กระดูกสันหลังของคลังสินค้าคุณและเป็นกุญแจสำคัญสำหรับสมรรถนะการขนถ่ายลำเลียงที่เหมาะสม ดังนั้น เราขอเสนอการวางแผนคลังสินค้าแบบองค์รวมที่ถือว่าระบบชั้นวาง รถยกและส่วนประกอบระบบอัตโนมัติเป็น “ทีมที่ทำงานร่วมมือกัน” คุณจะพบข้อเสนอที่ครอบคลุมสำหรับระบบชั้นวางและระบบจัดเก็บสินค้า โครงสร้างชั้นลอย คลังสินค้ารองรับน้ำหนักได้ในตัวและไซโลที่ยุงค์ไฮน์ริช ตั้งแต่การจัดเก็บพาเลท ภาชนะบรรจุ ถาด ลังกระดาษไปจนถึงสินค้าแนวยาว เพื่อที่คุณจะได้พร้อมรับมือกับความท้าทายในอนาคตและสามารถจัดเก็บสินค้าได้อย่างเหมาะสมตลอดเวลา

ยังมีข้อสงสัยใช่หรือไม่