02-009-0200 สายด่วนบริการ เบอร์โทรฟรี
แบบฟอร์มติดต่อ
จดหมายข่าว
Stage อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมการผลิต

คุณมีอุปกรณ์ครบครันอย่างดีที่สุดในการแปรรูปโลหะ อุตสาหกรรมหนักหรือในวิศวกรรมเครื่องกลสำหรับความท้าทายของอุตสาหกรรม 4.0 กับยุงค์ไฮน์ริช ตั้งแต่ยานพาหนะแบบใช้กำลังคนและขบวนลากพ่วงสำหรับการจัดหาวัสดุที่ปลอดภัยในกระบวนการทำงานไปจนถึงระบบขนส่งแบบไร้คนขับและการเชื่อมโยงแบบดิจิทัลรอบด้าน

อุตสาหกรรม 4.0: การเชื่อมโยงจะประหยัดเงินและเวลาให้คุณ

วิสัยทัศน์ของอุตสาหกรรม 4.0 จะอธิบายการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรมต่อโครงสร้างที่ยืดหยุ่นด้วยการใช้หน่วยควบคุมอัตโนมัติด้วยตัวเอง โซลูชั่นอินทราโลจิสติกส์ระบบอัตโนมัติที่เชื่อมโยงกัน อาทิเช่น ระบบขนส่งแบบไร้คนขับ (DTS) และซอฟต์แวร์อัจฉริยะ เช่น ระบบบริหารจัดการคลังสินค้าของยุงค์ไฮน์ริช (WMS) จะมีบทบาทสำคัญในที่นี่

ไม่มีหนทางใดผ่านพ้นการเชื่อมโยงรอบด้านในทุกระดับชั้นไปได้ ตอนนี้ก็ชัดเจนแล้ว แต่ไม่ขึ้นอยู่กับภาคอุตสาหกรรมด้วย ในทำนองเดียวกัน ธุรกิจขนาดย่อม ขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่ต้องการเปลี่ยนกระบวนการทำงานให้เป็นระบบอัตโนมัติทีละขั้นตอนก็ให้ความสนใจในการเชื่อมโยงเครือข่าย คุณพร้อมสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 หรือยัง คุณต้องการก้าวไปสู่เส้นทางนั้นด้วยขั้นตอนที่ถูกต้องหรือไม่ คุณจะได้รับการดูแลเอาใจใส่แบบมืออาชีพจากเราในฐานะผู้นำที่มีความเชี่ยวชาญดีที่สุด เราขอเสนอโลซูชั่นที่สั่งทำขึ้นมาโดยเฉพาะให้ลูกค้าจากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าจากการแปรรูปโลหะ อุตสาหกรรมหนักหรือวิศวกรรมเครื่องกล

การปรับปรุงประสิทธิภาพสูงสุดและการเปลี่ยนเป็นระบบอัตโนมัติ เส้นทางของคุณสู่อุตสาหกรรม 4.0 

บริษัทจำนวนมากขึ้นในอุตสาหกรรมมากขึ้นต้องการใช้ประโยชน์จากศักยภาพในการปรับปรุงประสิทธิภาพสูงสุดโดยการเปลี่ยนอัตราการหมุนเวียนวัสดุเป็นระบบอัตโนมัติโดยอยู่บนพื้นฐานของระบบขนส่งแบบไร้คนขับ การใช้งานระบบขนส่งแบบไร้คนขับจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังลดความเสียหายในการขนส่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานประจำวันมาตรฐาน นอกจากนั้นคุณยังได้ประโยชน์จากลำดับขั้นตอนการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยในกระบวนการทำงาน และจากระยะเวลาการนำไปใช้จริงที่สั้น 

หมดห่วง: คุณจะไม่มีปัญหาการแปลงระบบที่ใช้เวลานานเป็นสัปดาห์ในคลังสินค้าของคุณ ระบบ (กึ่ง) อัตโนมัติจะทำงานได้ภายในระยะเวลาสั้นที่สุด อีกทั้งคุณยังจะได้เห็นในไม่ช้าว่าการลงทุนในการประยุกต์ใช้แบบอิจฉริยะของเราสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 ให้ความคุ้มค่าหลายเท่า ระบบขนส่งแบบไร้คนขับมีความยืดหยุ่นมากตลอดเวลาและสามารถใช้งานได้แม้แต่ในการทำงานแบบผสมผสานกับรถยกแบบใช้กำลังคน เนื่องมาจากความก้าวหน้าในการสื่อสาร การนำทางรวมถึงเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย

นอกจากนั้นการใช้อินเตอร์เฟสโลจิสติกส์ที่รับรางวัลมามากมายยังช่วยในการสร้างจุดตัดเชื่อมระหว่างเทคโนโลยีการจัดเก็บและระบบบริหารจัดการคลังสินค้าของเราได้สำเร็จ อินเตอร์เฟสโลจิสติกส์จะส่งคำสั่งการขับเคลื่อนจากระบบบริหารจัดการคลังสินค้าไปยังระบบขนส่งแบบไร้คนขับและส่งข้อมูลป้อนกลับไปยังระบบบริหารจัดการคลังสินค้าหลังจากสิ้นสุดคำสั่งงาน กระบวนการทำงานของคลังสินค้าในการแปรรูปโลหะ อุตสาหกรรมหนักหรือในวิศวกรรมเครื่องกลจึงสมบูรณ์แบบ

ยังมีข้อสงสัยใช่หรือไม่