02-009-0200 สายด่วนบริการ เบอร์โทรฟรี
แบบฟอร์มติดต่อ
จดหมายข่าว
Stage เคมีและยา

อุตสาหกรรมเคมีและยา

ภาคธุรกิจเคมีและเวชภัณฑ์มีต้องการความรวดเร็วมากที่สุดในการขนส่งสินค้า เรามีบริการด้านโลจิสติกส์ที่เหมาะสมกับแต่ละความต้องการ ตั้งแต่คลังสินค้าเก็บวัตถุอันตรายที่มีระบบป้องกันการระเบิดไปจนถึงระบบอัตโนมัติที่ถูกออกแบบให้เหมาะกับความต้องการพิเศษของคุณโดยเฉพาะ

ความปลอดภัยสำคัญที่สุด

โลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมเคมีและยามีความท้าทาย ระเบียบข้อบังคับทางกฎหมายที่เข้มงวดและความสำคัญอันดับแรกด้านความปลอดภัยและสุขภาพในการจัดการกับผลิตภัณฑ์อ่อนไหวและเป็นอันตรายเป็นข้อกำหนดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งมีผลบังคับใช้กับการขนส่ง การจัดเก็บสินค้าและการจัดการกับวัตถุอันตรายได้ตามมาตรฐาน เช่นเดียวกับความสำคัญอันดับแรกต่อความปลอดภัยในการทำงานและสภาพแวดล้อม 

แต่กระนั้น ลูกค้าก็ยังคาดหวังการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้รวดเร็วยิ่งขึ้นจากโลจิสติกส์เคมี โดยปฏิบัติตามมาตรฐานด้วยควาามปลอดภัยที่กำหนดไว้ตามกฎหมายทุกประการ มากยิ่งไปกว่าภาคส่วนอื่น ๆ ของโลจิสติกส์ก็คือ ในกลุ่มเคมีและยา ห้ามเกิดข้อผิดพลาด ยุงค์ไฮน์ริชเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายเหล่านี้เป็นอย่างดี เราขอเสนอโซลูชั่นรอบด้านที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการเคลื่อนย้ายสินค้าของคุณ ออกแบบให้มีประสิทธิภาพ และยังตรงกับความต้องการสูงสุดด้านคุณภาพและความปลอดภัยด้วย 

จากการลงมือทำเพื่อการปฏิบัติจริง การป้องกันคนและสิ่งแวดล้อม

หนึ่งตัวอย่างที่ดีสำหรับโลจิสติกส์เคมีจากการลงมือทำเพื่อการปฏิบัติจริงก็คือ รถยกที่มีระบบป้องกันการระเบิดของเรา เราส่งมอบผลิตภัณฑ์และระบบที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมเคมีและยา ซึ่งจะช่วยให้รถยกไฟฟ้าและรถยกดีเซลทำงานได้อย่างปลอดภัยในสภาพแวดล้อมที่มีแก๊สติดไฟ ไอน้ำ ผงและฝุ่นได้ ดังนั้นคุณจึงปกป้องได้ทั้งคนในธุรกิจของคุณและสิ่งแวดล้อม เรายังปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของ ATEX ในยุโรป 2014/24/EU (ATEX = Atmosphères Explosibles) ด้วยระบบป้องกันจากยุงค์ไฮน์ริชของเรา 

โดยทั่วไปแล้ว เราจะส่งมอบยานพาหนะสำหรับการขนส่งในภาคธุรกิจเคมีและยาพร้อมกับโซลูชั่นด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมด้วย อาทิเช่น ระบบป้องกันระวางบรรทุก ระบบป้องกันการชนปะทะและองค์ประกอบพิเศษเพื่อเสถียรภาพ โซลูชั่นโลจิสติกส์แบบ (กึ่ง) อัตโนมัติของเราที่มีระบบขนส่งแบบไร้คนขับ (DTS) ซึ่งถูกควบคุมอย่างชาญฉลาดและแม่นยำโดยระบบบริหารจัดการคลังสินค้า Jungheinrich WMS ของเรา จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในคลังสินค้าของคุณตั้งแต่การรับสินค้าไปจนกระทั่งถึงการเบิกจ่ายสินค้า วิธีการนี้จะช่วยลดข้อผิดพลาดจากมนุษย์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 

นอกจากนั้น การปฏิบัติงานแบบ 24 ชม. ยังจะเพิ่มต้นทุนประสิทธิผลให้คุณด้วย ในฐานะลูกค้าจากอุตสาหกรรมเคมีและยา คุณจะสามารถเข้าถึงโซลูชั่นการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าที่หลากหลายช่องทาง (Omni-Channel) เพื่อรองรับอนาคตได้ สำหรับคุณแล้ว โซลูชั่นนี้หมายถึงการปรับปรุงสมรรถนะในการหยิบจับสินค้าให้สูงขึ้นที่จะช่วยให้สามารถประมวลผลผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายมากขึ้นเรื่อย ๆ ได้ในแง่โลจิสติกส์ โดยทำงานร่วมกับระบบจัดเก็บสินค้าที่มีประสิทธิภาพของเรา นอกจากนั้น ระบบบริหารจัดการคลังสินค้ายังจัดสรรพื้นที่พิเศษในคลังสินค้าให้วัตถุอันตรายหรือผลิตภัณฑ์ที่อ่อนไหวเป็นพิเศษด้านสุขภาพในกรณีที่จำเป็น ซึ่งจะเป็นการรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายในแง่ของการจัดการและการจัดเก็บผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้โดยอัตโนมัติ 

ยังมีข้อสงสัยใช่หรือไม่