02-009-0200 สายด่วนบริการ เบอร์โทรฟรี
แบบฟอร์มติดต่อ
จดหมายข่าว
Stage กระบวนการทำงานของระบบอัตโนมัติ 4
เปลี่ยนสู่ระบบอัตโนมัติที่ได้ผล

กระบวนการทำงานระบบอัตโนมัติ

การใช้งานระบบอัตโนมัติจะสำเร็จด้วยการมีผู้ช่วยที่เหมาะสมอย่างเรา ในฐานะหุ้นส่วนที่มีความเชี่ยวชาญในระบบอัตโนมัติ เราจะวางแผนและสร้างให้ระบบโลจิสติกส์ที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณเกิดขึ้นได้จริง ซึ่งจะช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุนของคลังสินค้าโดยอัตโนมัติทั้งหมด

ระบบอัตโนมัติอาจจะเป็นหนทางในอุดมคติสู่ประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้นในคลังสินค้า แต่ไม่ใช่ทุกโซลูชั่นจะนำไปสู่ความสำเร็จได้โดยอัตโนมัติ ระบบที่มุ่งเน้นเป้าหมายมากที่สุดเป็นระบบที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณโดยเฉพาะและเข้ากันได้กับสภาพแวดล้อมของคลังสินค้าอย่างประสานสอดคล้องด้วยระดับอัตโนมัติที่ถูกต้อง ในฐานะหุ้นส่วนที่เชี่ยวชาญ เราวางแผนและสร้างโซลูชั่นระบบอัตโนมัติที่ออกแบบโดยเฉพาะสำหรับคุณให้เกิดขึ้นจริง โดยที่คุณสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะรายได้อย่างยืดหยุ่นสูงสุด ซึ่งคุณสามารถจัดการกับความหลากหลายของสินค้าที่เพิ่มมากขึ้นด้วยความมั่นใจ อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพและต้นทุนประสิทธิผลได้โดยอัตโนมัติ แม้กระทั่งหลังจากที่โครงการสำเร็จลุล่วงแล้ว เราจะยังอยู่เคียงข้างคุณด้วยการจัดหาเครือข่ายลูกค้าสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้ระบบอัตโนมัติของคุณทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือและลดช่วงเวลาเครื่องไม่ทำงานให้น้อยที่สุด

ใน 3 ขั้นตอนสู่โซลูชั่นระบบอัตโนมัติที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ

ในฐานะผู้รับเหมาหลักของโครงการ เราจะให้คำปรึกษาและแนะนำคุณเข้าสู่โซลูชั่นระบบอัตโนมัติที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพทีละขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผนและการจัดทำโครงการจนถึงการสร้างให้เกิดขึ้นจริงและการเริ่มใช้งานไปจนถึงการให้บริการและการช่วยให้ความช่วยเหลือหลังจากโครงการสำเร็จลุล่วงแล้ว โปร่งใส เชื่อถือได้และทรงพลังเสมอ – ด้วยประสบการณ์นานนับปีของเราในระบบอัตโนมัติของกระบวนการอินทราโลจิสติกส์ในภาคอุตสาหกรรมที่ต่างกัน

Content กระบวนการทำงานของระบบอัตโนมัติ 1

ขั้นตอนที่ 1 - โซลูชั่นที่ออกแบบขึ้นสำหรับแต่ละบุคคล

การวางแผนและการจัดทำโครงการ

ในขั้นตอนแรก เราจะวิเคราะห์ความต้องการเฉพาะตัวคุณในเรื่องการเคลื่อนย้ายวัสดุและการไหลของข้อมูลเพื่อจะได้เจอระบบอัตโนมัติในระดับที่เหมาะสำหรับคุณ เราทำให้สถานะจริงและสถานะที่กำหนดโปร่งใสโดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ อาทิเช่น การวิเคราะห์อัตราการหมุนเวียนวัสดุ มุมมองระบบหรือแบบโครงร่าง CAD และเผยศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด เราตรวจสอบโซลูชั่นรุ่นต่าง ๆ ในการวางแผนแบบคร่าว ๆ บนพื้นฐานนี้และจะประเมินรุ่นเหล่านี้จากมุมมองเชิงธุรกิจโดยเฉพาะ จุดประสงค์ก็เพื่อที่จะดึงประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นสูงสุดออกมาให้กระบวนการทำงานของคุณ หลังจากการตัดสินใจเลือกโซลูชั่นที่เหมาะสมแล้ว จะเริ่มการวางแผนอย่างละเอียด ด้วยระดับรายละเอียดที่สูง เราจะสร้างกระบวนการทำงานในอนาคตของคุณให้เห็นเป็นภาพ คำนวณงบประมาณที่ต้องการและจัดทำการวางแผนกำหนดเวลาที่แน่นอนสำหรับการสร้างขึ้นจริง โดยที่เราไม่เพียงแค่จับตาดูสมรรถนะปัจจุบันของกระบวนการทำงานอินทราโลจิสติกส์ของคุณ แต่ยังเฝ้าดูกระบวนการทำงานในระยะยาวด้วย เพราะว่าคุณยังยืดหยุ่นได้ตลอดเวลา เราจึงพิจารณารวมแผนรองรับการขยายตัวได้อย่างไม่มีปัญหาและความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมระบบคลังสินค้าอัตโนมัติตั้งแต่ตอนต้น


Content วิดีโอกระบวนการทำงานของระบบอัตโนมัติ 2

ขั้นตอนที่ 2 - ที่ปรึกษาสำหรับผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด

การสร้างให้เกิดขึ้นจริงและการผสานรวมระบบ

ในฐานะผู้รับเหมาหลักของโครงการ เราจะให้ความช่วยเหลือด้วยที่ปรึกษาส่วนตัว ซึ่งจะประสานงานกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดที่เข้าร่วมให้คุณและเฝ้าสังเกตการณ์อยู่ตลอดเวลา ด้วยความช่วยเหลือของวิธีการจัดการโครงการอย่างมืออาชีพที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ที่ปรึกษาจะช่วยให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้ได้จริงตรงตามจุดประสงค์ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ การประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผู้จัดการโครงการของคุณเองรวมทั้งการประชุมการควบคุมดูแลโครงการเป็นประจำด้วยผู้เข้าร่วมทั้งหมดจะรับประกันการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ดีที่สุด วิธีนี้สร้างความโปร่งใสและความปลอดภัยสูงสุดตลอดทั้งการดำเนินโครงการ - จนถึงการส่งมอบระบบที่พร้อมใช้งานให้กับคุณ ซึ่งมีระบบทั้งหมดที่เชื่อมต่อกันอย่างลงตัวและทำงานร่วมกันอย่างกลมกลืน ไม่ว่าจะเป็นแบบใช้กำลังคน แบบกึ่งอัตโนมัติหรือแบบอัตโนมัติ


Content วิดีโอกระบวนการทำงานของระบบอัตโนมัติ 3

ขั้นตอนที่ 3 - การให้บริการและการให้ความช่วยเหลือ

อยู่เคียงข้างคุณในระยะยาว

เพื่อให้ระบบอัตโนมัติของคุณสามารถบรรลุประสิทธิภาพระดับสูงได้อย่างต่อเนื่อง เราจะอยู่เคียงข้างคุณเพื่อให้บริการและการช่วยเหลือสนับสนุนระบบโลจิสติกส์อย่างครบถ้วนแม้กระทั่งหลังจากที่โครงการสิ้นสุด เรามีเครือข่ายลูกค้าสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะภาคอุตสาหกรรมและบริการช่วยเหลือสายด่วนอยู่ทุกหนทุกแห่งไว้พร้อมให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีเมื่อคุณต้องการ ช่างเทคนิคฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์กว่า 4,700 คนทั่วโลกของเราจะดำเนินการบำรุงรักษา การตรวจสอบและการตรวจตราได้อย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ อีกทั้งยังมีอะไหล่สำรองที่เหมาะสมด้วย บริการช่วยเหลือสายด่วนของเราติดต่อได้ 24 ชั่วโมงทุกวันและจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบระบบแทนคุณ เพื่อที่จะให้ระบบอัตโนมัติของคุณทำงานได้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เราจึงฝึกอบรมพนักงานของคุณให้สามารถใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย


เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการและการให้ความช่วยเหลือของเรา

Content STC2B1A

ไฟสปอร์ตไลท์ส่องสว่างให้นักแสดงใหม่ศักยภาพสูงในคลังสินค้า

Jungheinrich STC 2B1A – เครนยกแนวตั้งที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดของโลกในประเภทนี้
เครนยกแนวตั้งสำหรับชิ้นส่วนขนาดเล็กเครื่องแรกที่ยุงค์ไฮน์ริชพัฒนาขึ้นจะมอบประสิทธิภาพสูงสุดให้ในคลังสินค้าขนาดเล็กระบบอัตโนมัติด้วยค่าสมรรถนะ "ดีที่สุดในกลุ่ม" ระบบบริหารจัดการพลังงานแบบอัจฉริยะและระยะการเข้าใกล้น้อยที่สุด

เรียนรู้เพิ่มเติม 

Content กระบวนการทำงานระบบอัตโนมัติ

ระบบอัตโนมัติในระดับใหม่

รถวางสินค้าในระดับสูง EKX 516a ระบบขนส่งแบบไร้คนขับ
EKX 516a รุ่นใหม่ล่าสุดของเราจะยกระดับใหม่ให้คลังสินค้าของคุณ เพราะว่ารถวางสินค้าในระดับสูง EKX ที่ผ่านการรับรองของเราเป็นระบบขนส่งแบบไร้คนขับที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมรรถนะสูงและปลอดภัยสูงสุด แม้กระทั่งระบบอัตโนมัติแบบทีละขั้นตอนของฟังก์ชันคลังสินค้าก็เป็นไปได้เนื่องจากคุณสามารถปรับเปลี่ยนรถวางสินค้าในระดับสูงที่ใช้งานอยู่แล้วให้เป็นระบบอัตโนมัติได้ในภายหลัง

เรียนรู้เพิ่มเติม 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติ

ค้นพบข้อเสนอที่ครอบคลุมของเราเดี๋ยวนี้เลย

ยุงค์ไฮน์ริชในฐานะผู้ให้บริการระบบ
การวางแผน การสร้างให้เกิดขึ้นจริง การให้บริการและการช่วยเหลือสนับสนุน
ส่วนประกอบของระบบอัตโนมัติ
ระบบจัดเก็บสินค้าแบบอัตโนมัติ
การหยิบสินค้าและการจัดวางพาเลทด้วยระบบอัตโนมัติ

Content กระบวนการทำงานระบบอัตโนมัติ (3)

ระบบอัตโนมัติของคลังสินค้า
ด้วยวิธีการใดและในขอบเขตใด

ทำไมการเปลี่ยนคลังสินค้าที่ทำงานได้ดีให้เป็นระบบอัตโนมัติจึงคุ้มค่า อะไรคือเหตุผลสำหรับระบบอัตโนมัติของคลังสินค้าและระดับอัตโนมัติมีกี่ระดับ ต้องใส่ใจอะไรบ้างในแง่ของระบบอัตโนมัติและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใดบ้างต้องมีส่วนร่วมในการวางแผน การตั้งคำถามเหล่านี้และคำถามอื่น ๆ เป็นประเด็นสำคัญให้สมุดปกขาว (Whitepaper) ของเรา ในเวลาเดียวกัน คุณจะได้รับเคล็ดลับและโซลูชั่นที่เป็นประโยชน์สำหรับระบบอัตโนมัติในคลังสินค้าของคุณ 

โซลูชั่นที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทุกภาคอุตสาหกรรม

ในฐานะผู้รับเหมาหลักของโครงการ เราได้ให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่หลายแห่งทั่วโลกในระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานตลอดทั้งการดำเนินโครงการด้วยประสบการณ์นานหลายปีในอินทราโลจิสติกส์ ไม่ว่าจะเป็นที่โรงงานแห่งใหม่ ในการปรับปรุงหรือขยายโรงงานที่มีอยู่

โครงการระบบอัตโนมัติอื่น ๆ

ค้นพบความประทับใจจากลูกค้าเพิ่มเติมต่อยุงค์ไฮน์ริชได้ที่นี่

เรียนรู้เพิ่มเติม


Content กระบวนการทำงานระบบอัตโนมัติ (1)

ความสำเร็จจะก่อตัวขึ้นด้วยคลังสินค้าที่มีการวางแผนควบคุมการทำงานให้สอดคล้องกัน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติกับยุงค์ไฮน์ริช

Content กระบวนการทำงานระบบอัตโนมัติ (2)

คลังสินค้าที่ทำงานประสานกันได้ยอดเยี่ยมไม่ใช่อุดมคติแห่งอนาคต

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแปลงเป็นดิจิทัลและการเชื่อมโยงเครือข่ายกับยุงค์ไฮน์ริช


สนใจระบบอัตโนมัติที่ออกแบบโดยเฉพาะสำหรับคลังสินค้าของคุณใช่หรือไม่

รับบริการให้คำปรึกษาตอนนี้

Stage เงินปันผล

ผู้จัดการ แผนกขายงานระบบโลจิสติกส์

Logistics System Sales Manager

โทรศัพท์

065-520-0393

โทรสาร

02-009-0209

ทำการติดต่อ

ยังมีข้อสงสัยใช่หรือไม่