02-009-0200 สายด่วนบริการ เบอร์โทรฟรี
แบบฟอร์มติดต่อ
จดหมายข่าว
Stage โลจิสติกส์

โลจิสติกส์

ในยุคของโลจิสติกส์แบบโลกาภิวัฒน์ การจ้างบริษัทผู้ให้บริการภายนอกที่ช่วยประหยัดต้นทุนกลายเป็นมาตรฐาน เราจะช่วยเหลือคุณด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมในการปรับปรุงประสิทธิภาพสูงสุดให้ห่วงโซ่สินค้าและห่วงโซ่อุปทานของคุณ ไปจนถึงโซลูชั่นระบบอัตโนมัติที่เหมาะสมที่สุด

ทั้งหมดสำหรับกระบวนการทำงานที่ไม่มีความผิดพลาดและรองรับอนาคต

ระยะเวลาจัดส่งสั้นลง การกดราคาลงเพิ่มขึ้น ข้อกำหนดการกระจายสินค้าเริ่มซับซ้อนขึ้น - โลจิสติกส์เผชิญหน้ากับความท้าทายที่หลากหลายขึ้น ภาคธุรกิจนี้ต้องแสวงหาแนวทางใหม่ในการประหยัดต้นทุนปีต่อปีเพื่อที่จะสามารถแข่งขันอยู่ได้ในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ คุณจะยืนหยัดได้อย่างปลอดภัยในอนาคตไปกับเรา

เราจะช่วยคุณติดตั้งขั้นตอนการทำงานที่มีต้นทุนประสิทธิผล ประหยัดเวลาและยืดหยุ่น ภายใต้สมมติฐานของกระบวนการโลจิสติกส์ที่ต่อเนื่องและปราศจากความผิดพลาดที่มุ่งเน้นความปลอดภัยของพนักงานเป็นพิเศษเสมอ โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีประสิทธิภาพสูงของเราจะรับประกันประสิทธิผลและความโปร่งใสให้คุณ เช่น ในการติดตามการส่งสินค้าตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง

คุณต้องจัดการกับผู้ให้บริการขนส่งที่ต่างกันไปและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นใช่หรือไม่ เราขอเสนอโซลูชั่นที่ออกแบบเฉพาะบุคคลให้คุณและหุ้นส่วนทั้งหมดจากภาคอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และพร้อมให้บริการคุณตลอดเวลาด้วยเครือข่ายการให้บริการที่แน่นแฟ้นของเรา

ตั้งแต่ระบบอัตโนมัติไปจนถึงการประหยัดพลังงาน

โลจิสติกส์มีหลายแง่มุมและจะพัฒนารูปแบบของโซลูชั่นไปตามภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะเสมอ ดังนั้น ขอบเขตการนำไปประยุกต์ใช้งานจริงทางเทคโนโลยีและกระบวนการทำงานจึงแทบไม่มีที่สิ้นสุด ตัวอย่างเช่น คลังสินค้าระบบชั้นวางสูงหรือช่องทางเดินแคบของเราจะรับประกันการใช้ประโยชน์ของพื้นได้ให้เหมาะสมและการหยิบจับสินค้าอย่างรวดเร็วสำหรับลูกค้าบางราย สำหรับลูกค้ารายอื่น ๆ จากภาคอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ คลังสินค้าชิ้นส่วนขนาดเล็กแบบอัตโนมัติของเราเป็นหนทางสู่ความสำเร็จ เมื่อรวมเข้ากับระบบบริหารจัดการคลังสินค้าของเรา (WMS) และโซลูชั่นไอทีเพื่ออนาคต กระบวนการทำงานหลายอย่างจะถูกเปลี่ยนให้ทำงานแบบ (กึ่ง) อัตโนมัติ 

ดังนั้น คุณจึงสามารถดำเนินงานโลจิสติกส์ต่อไปได้ตลอดเวลาด้วยการใช้บุคลากรจำนวนน้อย ซึ่งจะประหยัดต้นทุนและปลอดภัยกว่าก่อนและมีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างสม่ำเสมอ แม้แต่รถยกสมรรถนะสูงที่ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าได้ตามต้องการและระบบขนส่งแบบไร้คนขับ (DTS) ของเราก็จะช่วยคุณในการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น เราทำทุกอย่างเพื่อเตรียมกระบวนการทำงานของคุณให้พร้อมรองรับอนาคตของโลจิสติกส์ 4.0 ทั้งมีต้นทุนประสิทธิผล ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ยังมีข้อสงสัยใช่หรือไม่