02-009-0200 สายด่วนบริการ เบอร์โทรฟรี
แบบฟอร์มติดต่อ
จดหมายข่าว
Stage ภาคธุรกิจ

การใช้งานรถยกตามภาคอุตสาหกรรมต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจค้าปลีกหรือธุรกิจค้าส่ง โลจิสติกส์หรืออุตสาหกรรม - ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มหรืออุตสาหกรรมยา ยุงค์ไฮน์ริชมีความรู้พื้นฐานในแทบทุกภาคอุตสาหกรรม และยังมีโซลูชั่นที่ใช่แบบครบวงจร สิ่งสำคัญสำหรับเราก็คือ การออกแบบโซลูชั่นเหล่านี้ไม่เพียงแค่ให้เหมาะกับภาคอุตสาหกรรมของคุณ แต่ให้ตรงกับความต้องการเฉพาะทางของคุณด้วย ผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญของเราจะเป็นเพื่อนคู่คิดที่มีความรู้ความชำนาญเป็นอย่างยิ่งกับลักษณะพิเศษของอินทราโลจิสติกส์สำหรับภาคอุตสาหกรรมของคุณคอยอยู่เคียงข้าง เราจึงรับประกันการประสานการทำงานอย่างเหมาะสมของมนุษย์ รถยก ส่วนประกอบของระบบและซอฟต์แวร์ ไม่ว่าจะเพื่อการใช้งานแบบใช้กำลังคน แบบกึ่งอัตโนมัติหรือแบบอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเพื่อธุรกิจขนาดใหญ่หรือกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม


แรงกระเพื่อมใหม่สำหรับกระบวนการโลจิสติกส์ของคุณ

ในยุคของอีคอมเมิร์ซ มีความต้องการโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเร็วและความยืดหยุ่นสำหรับกระบวนการทำงานทางโลจิสติกส์ในธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจค้าส่งแต่มีประสิทธิภาพต้นทุนที่สูง เราขอเสนอโซลูชั่นที่ออกแบบขึ้นโดยเฉพาะสำหรับความต้องการใช้งานอินทราโลจิสติกส์ 4.0 ให้คุณ

การเตรียมความพร้อมสำหรับห่วงโซ่อุปทานของคุณ

ระบบอัตโนมัติ ความรวดเร็วและความยืดหยุ่นจะกำหนดอนาคตในอุตสาหกรรมอาหาร เราได้พัฒนาโซลูชั่นอินทราโลจิสติกส์ที่เหมาะอย่างยิ่งเพื่อให้คุณสามารถผลิตอาหาร เครื่องดื่มหรืออาหารสัตว์ได้ทันเวลาและกระจายออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ: มีประสิทธิภาพ ถูกสุขอนามัย ปลอดภัย

การปรับปรุงประสิทธิภาพสูงสุด

ในยุคของโลจิสติกส์แบบโลกาภิวัฒน์ การว่าจ้างการให้บริการที่ประหยัดต้นทุนกลายเป็นมาตรฐาน เราจะช่วยเหลือคุณด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมในการปรับปรุงประสิทธิภาพสูงสุดให้ห่วงโซ่สินค้าและห่วงโซ่อุปทานของคุณ ไปจนถึงโซลูชั่นระบบอัตโนมัติที่เหมาะสมที่สุด

แปลงเป็นระบบอัตโนมัติเพื่อความสำเร็จมากขึ้น

กระบวนการทำงานของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมหนัก การแปรรูปโลหะและในวิศวกรรมเครื่องกลจึงเตรียมตัวให้พร้อมเพื่ออนาคตด้วยการเชื่อมโยงที่ครอบคลุม เรามีโซลูชั่นอินทราโลจิสติกส์ให้คุณ


เตรียมพร้อมเพื่ออนาคตในการประกอบยานยนต์

การใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อการเคลื่อนที่และการขับขี่แบบอัตโนมัติ การประกอบยานยนต์เฉพาะบุคคลในโรงงาน Smart Factories และห่วงโซ่การส่งมอบระหว่างประเทศ อุตสาหกรรมยานยนต์เผชิญกับช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อขั้นต้น ปัจจุบัน ยุงค์ไฮน์ริชมีโซลูชั่นอินทราโลจิสติกส์ที่พัฒนาขั้นสูงสุดสำหรับการประกอบยานยนต์ในอุตสาหกรรม 4.0

ตั้งแต่ระบบป้องกันการระเบิดไปจนถึงระบบอัตโนมัติ

ความเร็วมากที่สุดแต่มีความปลอดภัยสูงสุด นี่คือความต้องการที่สำคัญสำหรับกระบวนการทำงานของอินทราโลจิสติกส์ในภาคอุตสาหกรรมเคมีและยา ถ้าข้อผิดพลาดไม่ใช่ตัวเลือกสำหรับคุณ เราก็ขอเสนอโซลูชั่นรองรับอนาคตที่ถูกต้องให้

ยังมีข้อสงสัยใช่หรือไม่