02-009-0200 สายด่วนบริการ เบอร์โทรฟรี
แบบฟอร์มติดต่อ
จดหมายข่าว
Stage การยกและการวางซ้อน

การถ่ายสินค้าขึ้นและลง เป็นงานสำหรับมืออาชีพ

การขนสินค้าขึ้นและลง การยกและการวางซ้อน นี่คือประเด็น เนื่องจากถ้ากระบวนการขนสินค้าขึ้นและลงดำเนินงานไม่ได้ประสิทธิภาพ ห่วงโซ่กระบวนการทั้งหมดก็จะหยุดชะงัก
ดังนั้น ยุงค์ไฮน์ริชจึงเสนอรถยกวางซ้อนและรถยกลากที่มีประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงานสำหรับทุกความต้องการให้คุณ ด้วยตัวเลือกและรุ่นที่หลากหลายสำหรับสภาพเงื่อนไขการใช้งานเฉพาะของคุณ

การยกและการวางซ้อน - ไว้วางใจได้มาตั้งแต่ปี 1953

แทบจะไม่มีสินค้าใดที่ยุงค์ไฮน์ริชไม่เคยเคลื่อนย้ายมาก่อน กลุ่มผลิตภัณฑ์ของยุงค์ไฮน์ริคประกอบด้วยรถยกลากและรถยกด้วยงายกกว่า 600 แบบต่างกัน หากคุณมีความต้องการพิเศษ เราจะประกอบรถยกด้วยงายกและรถยกลากให้ตามขนาด รถยกด้วยงายกสมรรถนะสูงของเรามีประเภทระบบขับเคลื่อนที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้า รถยกที่ใช้เทคโนโลยีลิเธียมไอออนประสิทธิภาพสูงหรือใช้เป็นรถยกแบบใช้ดีเซลหรือรถยกแบบใช้แก๊สขับเคลื่อน สิ่งเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถยกน้ำหนักที่ชั่งได้ระหว่าง 1 ถึง 9 ตัน

ขั้นสูงสุดอีกหนึ่งขั้น รถยกแบบยืนขับของเราจะลำเลียงสินค้าขนส่งของคุณที่ความสูงถึง 12 เมตร ในทางตรงกันข้าม ต้นทุนการดำเนินงานของคุณกลับลดลง คุณจะประหยัดได้ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ในระยะยาว รถวางสินค้าในระดับสูงของเราเปรียบเสมือนผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานแบบผสมผสานระหว่างช่องทางเดินแคบที่ขับเคลื่อนตามรางและช่องทางเดินกว้างที่ขับเคลื่อนอย่างอิสระ คุณจะเพิ่มจำนวนการหยิบสินค้าได้อย่างสะดวกสบายด้วยรถกระเช้าหยิบสินค้าของเรา

แน่นอน เรามีรถยกที่เป็นระบบขนส่งแบบไร้คนขับ (DTS) ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลื่อนย้ายสินค้าได้โดยอัตโนมัติ รถยกประกอบด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น เครื่องสแกน RFID ตามต้องการและยังสื่อสารกับระบบบริหารจัดการคลังสินค้าของเราโดยอัตโนมัติ (WMS) 

เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อความปลอดภัย

ความปลอดภัยถือเป็นเรื่องสำคัญในการวางซ้อนและการยกด้วยรถยกของเรา ไม่ต่างกันกับระบบขนส่งแบบไร้คนขับที่จะยกและวางซ้อนสินค้าโดยไร้คนขับ เช่นเดียวกับรถยกด้วยงายกแบบเดิม ระบบความปลอดภัยและระบบช่วยเหลือมากมายจะช่วยคนขับให้รับรู้สถานการณ์วิกฤติได้ล่วงหน้าและลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุ รวมถึงการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง 

นอกจากนั้นยังมีฟังก์ชันที่หลากหลาย อาทิเช่น กล้องมองหลังพร้อมระบบตรวจจับบุคคลและโซลูชั่นแบบดิจิทัล โดยหลักการ “Safety First” ใช้ได้แม้แต่ในเรื่องระบบป้องกันระหว่างบรรทุกและเสถียรภาพด้วยระบบช่วยเหลือแบบพิเศษ เรามีรถยกเฉพาะทางสำหรับการยกและการวางซ้อนประกอบด้วยระบบป้องกันการระเบิดตามต้องการให้ภาคธุรกิจพิเศษ อาทิเช่น เคมีและเวชภัณฑ์ ดังนั้นรถยกของเราจึงวางซ้อนและยกสินค้าได้อย่างปลอดภัยเสมอ อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพสูงและต้นทุนประสิทธิผลในทุกกรณี

ยังมีข้อสงสัยใช่หรือไม่