02-009-0200 สายด่วนบริการ เบอร์โทรฟรี
แบบฟอร์มติดต่อ
จดหมายข่าว
Stage ระบบ 2

ระบบโลจิสติกส์

ถ้าการแปลงเป็นระบบอัตโนมัติและการแปลงเป็นดิจิทัลเพิ่มความต้องการในการออกแบบกระบวนการอินทราโลจิสติกส์ที่ซับซ้อน ระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะพร้อมโซลูชั่นที่เหมาะอย่างยิ่งคือคำตอบที่ใช่ โซลูชั่นทำให้สภาพแวดล้อมการผลิตและการทำงานของคุณพร้อมสำหรับความท้าทายของอนาคต

อินทราโลจิสติกส์อัจฉริยะ

มีโซลูชั่นที่เหมาะสำหรับทุกความท้าทายของโลจิสติกส์ ในฐานะผู้ให้บริการระบบ เราจะร่วมมือกับคุณในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่ออกแบบขึ้นสำหรับคุณโดยเฉพาะ และยังมีอีก เราจะนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงในกรอบการพิจารณาเชิงกลยุทธ์และงบประมาณของคุณ ในฐานะหุ้นส่วนระยะยาวของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติม

รถยกระบบอัตโนมัติและการขนส่งอัตโนมัติเต็มรูปแบบเป็นจุดสนใจของรถยกระบบนำทางอัตโนมัติของเรา ด้วยส่วนประกอบของระบบอัตโนมัติแบบอัจฉริยะ เราจึงสามารถเปลี่ยนรถยกมาตรฐานที่ผ่านการรับรองแล้วเป็นระบบอัตโนมัติได้และปรับให้ตรงตามความต้องการเฉพาะตัวของคุณได้

เรียนรู้เพิ่มเติม

การขนย้ายสินค้าและวัสดุที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและประหยัดพื้นที่เป็นไปได้ เทคโนโลยีการขนถ่ายวัสดุของเราจะช่วยให้กระบวนการทำงานของคุณมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอีก โดยการขนย้ายพาเลทและภาชนะต่าง ๆ ด้วยความเร็วสูงแม้แต่ในพื้นที่แคบที่สุด

เรียนรู้เพิ่มเติม

อัตราการหมุนเวียนวัสดุของคุณยังตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นในยุคดิจิทัลอยู่หรือไม่ ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติหรือ Automated Storage and Retrieval Systems ตัวย่อ ASRS ให้คำตอบสำหรับรอบการสั่งซื้อที่สั้นลงเรื่อย ๆ ขนาดล็อตที่น้อยลงและเวลาในการจัดส่งที่สั้นลง

เรียนรู้เพิ่มเติม

ชั้นวางสินค้าเป็นมากกว่าแค่เหล็ก แต่คือกุญแจสำคัญสำหรับสมรรถนะการขนถ่ายลำที่เหมาะสม โดยมีเงื่อนไขอยู่ที่การกำหนดขนาดระบบชั้นวางได้ตรงตามความต้องการ ในฐานะผู้ให้บริการแบบครบวงจรสำหรับอุปกรณ์ในคลังสินค้า คุณใช้ประโยชน์จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของเรา

เรียนรู้เพิ่มเติม
หยิบสินค้าอย่างชาญฉลาดเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้น

เปลี่ยนการแบ่งประเภทสินค้าตามใบสั่งและตามรายการสินค้าให้กลายเป็นหลักการสูงสุดในการหยิบสินค้า เรามีระบบการหยิบสินค้าตามใบสั่งที่ทำให้โลจิสติกส์ของคลังสินค้าพร้อมสำหรับความต้องการใหม่และพิเศษยิ่งขึ้นของลูกค้าในยุคดิจิทัลเสมอ

เรียนรู้เพิ่มเติม

เรามีระบบบริหารจัดการคลังสินค้าของยุงค์ไฮน์ริชและ อินเตอร์เฟสโลจิสติกส์ของยุงค์ไฮน์ริชที่ช่วยแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างเหมาะสมเพื่อการเชื่อมโยงอัจฉริยะ ซึ่งสามารถปรับให้เหมาะอย่างยืดหยุ่นและอัปเดตได้เสมอ นี่คือวิธีการนำอุตสาหกรรม 4.0 และ Internet of Things (IoT) มาใช้ในคลังสินค้าของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติม

ยังมีข้อสงสัยใช่หรือไม่