02-009-0200 สายด่วนบริการ เบอร์โทรฟรี
แบบฟอร์มติดต่อ
จดหมายข่าว
Stage โครงการ
การสนับสนุนทันที ยืดหยุ่นและแม่นยำ

โครงการของคุณ

เราจะสนับสนุนคุณในโครงการต่าง ๆ ของคุณได้อย่างยืดหยุ่นทันที โดยไม่ขึ้นอยู่กับประเภท ขนาดและระยะเวลาการดำเนินงาน โดยไม่สำคัญว่าเราจะคอยติดตามคุณไปตลอดหรือเพียงบางเฟสในโครงการของคุณหรือไม่ ความต้องการของคุณมีความสำคัญ 

เราจัดการโครงการจำนวนมากจนสำเร็จได้จนกระทั่งทุกวันนี้ ตั้งแต่โครงการที่เกี่ยวข้องกับรถยกยุงค์ไฮน์ริช รวมถึงโครงการสำหรับลูกค้าของบริษัทอื่น อาทิเช่น Mitsubishi และ Caterpillar เป็นต้น 

ความรู้ความสามารถของเราเกิดขึ้นบนพื้นฐานของประสบการณ์รอบด้าน โดยเริ่มต้นที่โครงการขนาดเล็กที่มีหนึ่งคนรับผิดชอบด้วยระยะเวลาการดำเนินงานตั้งแต่ครึ่งปีไปจนถึงโครงการใหญ่ที่มีงบประมาณหลายล้านและระยะเวลาการดำเนินงานประมาณ 3 ปี แผนการแต่ละแผนมีความหลากหลายเช่นเดียวกับลูกค้าของเรา กล่าวคือ นอกจากแผนการดังกล่าวจากการพัฒนาและการค้นคว้าวิจัยแล้ว เรายังสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐอีกด้วย

กระบวนการทำงานที่ผ่านการรับรอง

เราพร้อมให้บริการคุณได้ทันที เพราะความต้องการล่าสุดของคุณคือหัวใจสำคัญ การปรับขนาดสเกลกระบวนการพัฒนาจะช่วยให้เราสามารถทำงานอย่างใกล้ชิดในการพัฒนาร่วมกันกับคุณได้ การสร้างให้เกิดขึ้นจริงได้โดยใช้หลักการกระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบใหม่ (Simultaneous Engineering) ที่ประยุกต์ใช้ ซึ่งจะช่วยให้เราทำงานร่วมกันได้สำเร็จมากยิ่งขึ้น 

ยังมีข้อสงสัยใช่หรือไม่