02-009-0200 สายด่วนบริการ เบอร์โทรฟรี
แบบฟอร์มติดต่อ
จดหมายข่าว
Stage แผงประกอบไฟฟ้า
โครงสร้างตรงตามความต้องการ

แผงประกอบไฟฟ้า

แผงประกอบไฟฟ้าเชิงกลของเราถูกออกแบบมาให้สามารถทำการประกอบได้เพียงแค่ไม่กี่ขั้นตอน 

เราจะประกอบส่วนประกอบไฟฟ้าเชิงกลแต่ละชิ้นเข้าด้วยกันให้เป็นแผงประกอบไฟฟ้าเชิงกลในโรงงาน Norderstedt ของเรา หลังจากที่ประกอบแผงวงจรพิมพ์เข้ากับระบบควบคุมและเครื่องชาร์จแล้ว จึงจะประกอบชิ้นส่วนเหล่านี้

โมดูลไฟฟ้าเชิงกลที่ถูกออกแบบให้สามารถทำการประกอบได้เพียงแค่ไม่กี่ขั้นตอนในรถยกจะถูกสร้างขึ้นร่วมกับกลไกการป้องกันและอุปกรณ์ป้องกัน ฟิวส์ จอแสดงผลและชุดสายเคเบิล

ยังมีข้อสงสัยใช่หรือไม่