02-009-0200 สายด่วนบริการ เบอร์โทรฟรี
แบบฟอร์มติดต่อ
จดหมายข่าว
Stage โครงสร้างพิเศษ
ทางออกที่เหมาะสำหรับความต้องการพิเศษของคุณ

รถยกสั่งผลิตพิเศษ

โลจิสติกส์เป็นมากกว่าการขนส่งจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ความต้องการจึงแตกต่างกันไปเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ หากผลิตภัณฑ์มาตรฐานของเรายังไม่ตรงตามขอบเขตงานแบบพิเศษของคุณมากนัก เรามีทางออกที่เหมาะสำหรับความต้องการพิเศษของคุณ

โซลูชั่นดังกล่าวบรรทุกส่วนพิเศษเข้ากับส่วนขับเคลื่อนมาตรฐาน เป็นต้น และตรงตามที่คุณต้องการสำหรับกระบวนการผลิตและกระบวนการโลจิสติกส์ เราเชื่อมการออกแบบทางวิศวกรรมขั้นสูงและพลังของนวัตกรรมเข้ากับความรู้ความสามารถในกระบวนการทำงานและการผลิตของผู้ให้บริการชั้นนำระดับนานาชาติในขอบเขตของโลจิสติกส์ภายในองค์กรเพื่อที่จะได้โซลูชั่นขนส่งที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในภาคอุตสากรรม 

สำหรับยุงค์ไฮน์ริชแล้ว โครงสร้างพิเศษคือหลักการสูงสุดของการให้ความสำคัญกับลูกค้า เราสร้างอุปกรณ์พิเศษเพื่อจุดประสงค์ในการใช้งานที่เจาะจงของคุณเป็นชุดมาตรฐานขนาดเล็ก เป็นผลิตภัณฑ์ที่สั่งทำหรือเป็นการผลิตงานที่หนึ่งล็อตมีงานเพียงหนึ่งชิ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับของการปรับให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้าและจำนวนสินค้าต่อชิ้น สิ่งที่คุณต้องให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยโครงสร้างพิเศษนี้เท่านั้นที่เป็นสำคัญจริง ๆ

นี่คือโซลูชั่นโครงสร้างพิเศษบางรายการของเรา

อุตสาหกรรมการพิมพ์ / กระดาษ

อุตสาหกรรม

เคมี / เวชภัณฑ์

อุตสาหกรรมยานยนต์

เครื่องดื่ม

สนามบิน

ยังมีข้อสงสัยใช่หรือไม่