02-009-0200 สายด่วนบริการ เบอร์โทรฟรี
แบบฟอร์มติดต่อ
จดหมายข่าว
Stage การป้องกันข้อมูล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ยุงค์ไฮน์ริช ลิฟท์ ทรัค จำกัด ตระหนัก และให้ความสำคัญด้านการจัดเก็บและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างดี รวมถึงการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ยุงค์ไฮน์ริชรับรองว่าจะปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายทั้งหมด

ยังมีข้อสงสัยใช่หรือไม่