02-009-0200 สายด่วนบริการ เบอร์โทรฟรี
แบบฟอร์มติดต่อ
จดหมายข่าว
Stage Sauer
พาเลทสินค้าอัตโนมัติในคลังสินค้าแบบ high bay

การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ, การจัดการแบบองค์รวมของบริษัท Sauer GmbH & Co.KG

Sauer GmbH & Co.KG – เป็นผู้นำตลาดในอุตสากรรมของเล่นในประเทศ - แต่ปัจจุบันเป็นผู้พัฒนาและผลิตสินค้าจำพวกขวดและบรรจุภัณฑ์ให้กับ อุตสาหกรรมเคมี, ยารักษาโรค และอาหาร รวมถึงชิ้นส่วนด้านเทคนิคเช่น ที่นั่งเด็กทารกในรถ ก็ยังเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทอีกด้วย

กระบวนการที่ไร้รอยต่อ

จุดเริ่มเริ่มต้นที่น่าพอใจของการลงทุนในอินทราโลจิสติกส์ คือ ผลลัพท์ในเชิงบวกของผู้ปฏิบัติงาน และความรวดเร็วของการตอบสนองต่อความต้องเครื่องมือเครื่องใช้ที่มากขึ้น จุดประสงค์หลักของเราในการใช้พาเลทอัตโนมัติคือ : การเคลื่อนที่เข้าออกที่มากขึ้นในระยะเวลาที่รวดเร็ว, อัตราการผิดพลาดที่ลดลง และการใช้พื้นที่ในคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Norbert Manger
Project manager at Jungheinrich

“The benefits mainly lie in the high throughput that is achieved by the rack operating equipment and their pallet telescopic forks.”

แนวคิดคลังสินค้าแบบใหม่ที่ใช้การทำงานของชั้นวางสินค้าแบบอัตโนมัติ

แนวคิดคลังสินค้าแบบใหม่นี้อยู่บนพื้นฐานของคลังสินค้า high bay อัตโนมัติเต็มรูปแบบ โดยการใช้ชั้นวางสินค้าแบบอัตโนมัติ, อุปกรณ์ต่อพวงสำหรับเคลื่อนย้ายสินค้า, และการเชื่อมต่อกับระบบการจัดการคลังสินค้า  อุปกรณ์ชั้นวางสินค้าแบบอัโนมัติ, ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการวางสินค้าแบบ double-deep และการดึงสินค้าออกมาใช้งาน, ซึ่งการทำงานเคลื่อนย้ายในลักษณะนี้ทำให้การบริหารต้นทุนมีประสิทธิภาพมาก และนี้คือสิ่งที่มีความสำคัญมากในการที่จะจัดหาสินค้าในคลังสินค้าแบบ three-aisle automatic turret กับตำแหน่งของการจัดเก็บสินค้าที่มากกว่า 25,000 ตำแหน่งในชั้นวางสินค้า 11 ชั้น มากไปกว่านั้นเรายังส่งมอบเทคโนโลยีการเคลื่อนย้ายรวมถึงสถานีควบคุมส่วนกลาง, double พาเลท, และ labeller พาเลท  ทั้งสามรายการของอุปกรณ์ชั้นวางสินค้าแบบอัตโนมัติ, รวมถึงงาสามารถยืดเข้าออกได้ จากบริษัทในเครือยุงค์ไฮน์ริช MIAS


การก่อสร้างด้วยระยะเวลาอันสั้นและความพร้อมของระบบ

Nobert ผู้จัดการ ที่ดูแลเรื่องการก่อสร้างสำหรับงานอินทราโลจสติกส์หรือ ก็คือ ผู้จัดการโครงการ กล่าวว่า "ประโยชน์หลักๆที่ได้ก็คือการเคลื่อนที่เข้าออกอย่างรวดเร็วโดยการใช้อุปกรณ์ที่ติดกับชั้นวางสินค้าและงาที่สามารถยืดเข้าออกได้ของรถ" เวลาในการก่อสร้างอันสั้นที่น้อยกว่าหนึ่งปี, ความคุ้มค่าของเงินที่ใช้ไป, ความพร้อมขอระบบที่ดี และระบบที่ใช้งานง่าย 

ยังมีข้อสงสัยใช่หรือไม่