02-009-0200 สายด่วนบริการ เบอร์โทรฟรี
แบบฟอร์มติดต่อ
จดหมายข่าว
Stage AMX 10_10e

รถยกลากพาเลทปรับระดับได้ 1.0 ตัน

 • 714 mm
 • 1,000 kg
 • A single lift cylinder for easy servicing
 • Enclosed fork tips
 • Fast lift as standard (up to 120 kg)

AMX 10/ 10e

The truck can be used as a hand pallet truck as well as a lift table, supply table and workbench.


 • Steering wheels: Ø 170 mm with a choice of nylon, rubber or polyurethane tyres.
 • Load rollers: Ø 82 mm with a choice of nylon or polyurethane tyres.
 • Lift height: Up to 800 mm, with additional support legs for stability.
 • Lifting and lowering: Manual or electro-hydraulic with 0.5 kW lift motor.
 • Forks: Robust, torsion-resistant construction with closed fork tips.
 • Battery (only for AMX 10e): 70 Ah C5, maintenance-free.
 • AMX 10 with manual hydraulics: The load can be brought to the optimum work height with just a few movements of the tiller. Beyond a certain fork height, the scissor lift hand pallet truck is secured by additional support legs.
 • AMX 10e with electro hydraulics: Scissor lift hand pallet trucks are recommended for frequently changing work heights. The work height can be easily adjusted at the touch of a button.

คุณสมบัติพิเศษ

ยังมีข้อสงสัยใช่หรือไม่