02-009-0200 สายด่วนบริการ เบอร์โทรฟรี
แบบฟอร์มติดต่อ
จดหมายข่าว
Stage GTP 110_210_216

รถพ่วงแบบโรบัสพอร์ทอล 1.0 - 1.6 ตัน

  • 80 mm
  • 1,000 - 1,600 kg
  • Robust portal trailer with double-sided loading options
  • Ergonomic operation
  • High energy efficiency with electrical connection

GTP 110/ 210/ 216

Our GTP portal trailers guarantee the flexible, cost-effective transportation of loads with a capacity of up to 1600 kg per trailer. The opportunity to pick up and unload trailers from both sides provides a flexible solution for all operations.The portal trailers can be delivered with two steering systems: either with a simple steering/fixed castors principle or with a directional stability system for narrow spaces with simultaneous steering of all wheels.Loading and unloading is precisely and quickly controlled using buttons for lifting and lowering. To unload, the trailer is lowered then manually pushed though the portal frame. Portal heights of 1.6 metres (standard) and 2 metres (optional) enable you to adapt the system to your individual needs.The trailers are electrically connected, providing the best solution for easy, reliable and efficient operation. energy conversion directly in the trailer guarantees a high level of energy efficiency.คุณสมบัติพิเศษ

ยังมีข้อสงสัยใช่หรือไม่