02-009-0200 สายด่วนบริการ เบอร์โทรฟรี
แบบฟอร์มติดต่อ
จดหมายข่าว
Content ระบบชั้นวางสินค้าแบบโมดูลาร์ ภาพ Teaser

ชั้นเก็บชิ้นส่วนขนาดเล็กแบบคงที่

สามารถจัดเก็บสต๊อกชิ้นส่วนขนาดเล็กและสินค้าที่หยิบด้วยวิธีการที่ต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขทั่วไปของแต่ละบุคคล ยุงค์ไฮน์ริชพร้อมสำหรับทุกการประยุกต์ใช้และยังพร้อมให้บริการชั้นวางชิ้นส่วนขนาดเล็กที่เหมาะสมสำหรับทุกงานในคลังสินค้าและงานหยิบสินค้าแก่คุณ

คุณจะสามารถเข้าถึงรายการสินค้าทุกชิ้นได้อย่างเหมาะสมด้วยชั้นวางสินค้าแบบโมดูลาร์ของเราสำหรับสินค้าปริมาณน้อยถึงปานกลาง สามารถใช้งานระบบชั้นวางดังกล่าวได้อย่างอเนกประสงค์สำหรับทุกภาคอุตสาหกรรม ทั้งสำหรับชิ้นส่วนขนาดเล็กและสินค้าชิ้นใหญ่เมื่อใช้และไม่ใช้ผู้ประกอบการขนส่ง

ชั้นวางชิ้นส่วนขนาดเล็กที่มีพื้นแบบโมดูลาร์

ดำเนินการจัดเก็บสินค้าไว้บนพื้นแบบโมดูลาร์ที่ทำจากแผ่นโลหะหรือไม้ซ้อนกันหลายชั้น สามารถส่งมอบชั้นวางชิ้นส่วนขนาดเล็กเป็นโครงสร้างแบบเชื่อมต่อกันหรือแบบสกรูยึดและเหมาะสำหรับการควบคุมแบบใช้กำลังคนรวมถึงแบบอัตโนมัติ ซึ่งสามารถควบคุมการทำงานได้ด้วยมือหรือด้วยเครนยกแนวตั้ง รวมถึงด้วยรถกระเช้าเคลื่อนย้ายสินค้า รถยกช่องทางเดินแคบและรถวางสินค้าในระดับสูงในรูปแบบของระบบชั้นวางสูงที่มีความสูงมากกว่า 12 เมตร

สมรรถะนการทำงานสูงสุดในคลังสินค้าชิ้นส่วนขนาดเล็กแบบอัตโนมัติ

เวลาการเข้าถึงที่สั้น การใช้สอยพื้นที่อย่างเหมาะสมและการหมุนเวียนที่สูง ข้อดีเหล่านี้ของคลังสินค้าชิ้นส่วนขนาดเล็กแบบอัตโนมัติ (ASW) ของเราเห็นได้ชัดเจน การจัดสต๊อกสินค้าและการจ่ายสินค้าออกจะดำเนินการโดยอัตโนมัติเต็มรูปแบบ

ยังมีข้อสงสัยใช่หรือไม่