02-009-0200 สายด่วนบริการ เบอร์โทรฟรี
แบบฟอร์มติดต่อ
จดหมายข่าว
Stage Thyssen Krupp
การขนส่งชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เป็นเหล็กแบบอัตโนมัติ

ThyssenKrupp เชื่อมั่นในระบบนำทางอัตโนมัติของเรา

บริษัท ThyssenKrupp ใช้ระบบขนส่งอัตโนมัติภายในคลังสินค้าด้วยรถยกระบบนำทางอัตโนมัติ (AGV-S) โดยทำการย้ายชิ้นส่วนรางสำหรับบันไดเลื่อนจากหลายสถานที่ ซึ่งการเคลื่อนย้ายลักษณะนี้ต้องการความยืดหยุ่นที่เหมาะสมและความต้องการพื้นที่ขั้นต่ำที่ก็จะเป็นปัจจัยหลักในการเลือกครั้งนี้


เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งในคลังสินค้า, กระบวนการเชื่อมต่อของระบบ

บริษัท ThyssenKrupp คือผู้ผลิตชิ้นส่วนรางสำหรับบันไดเลื่อน ณ โรงงานที่ Krimpen an der Issel ฝ่ายที่ผลิตชิ้นส่วนรางสำหรับบันไดเลื่อนค้นพบว่าความยืดหยุ่นและรูปแบบการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบภายในของบริษัทป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตได้

วัตถุประสงค์ คือ การเชื่อมต่อระบบงานและการลดความผิดพลาดโดยการใช้ระบบอัตโนมัติ ในขณะเดียวก็จะเป็นการลดภาระงานของพนักงานที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งภายใน  โดยการนำข้อจำกัดของพื้นที่และการติดตามวัตถุดิบในกระบวนการผลิตจะถูกนำมาพิจารณาด้วย

การขนส่งวัตถุดิบแบบอัตโนมัติในระหว่างกระบวนการผลิตได้ถูกออกแบบและนำมาใช้งาน - ซึ่งขณะเดียวกันระบบอัตโนมัตินี้ยังคงมีความยืดหยุ่นอีกด้วย

Kurt Debaene
Operations Manager Accessibility at ThyssenKrupp

“Automation also covered internal transport. The main requirement was maintaining flexibility with regard to both the routes and space requirements.”

ระบบอัตโนมัติที่มาพร้อมความยืดหยุ่นสูงสุด

ฝ่ายการผลิตรางเลื่อนมีหมวดหมู่การผลิต 6 กลุ่มที่แตกต่างกันออกไปสำหรับแต่ละกระบวนการผลิตและรูปแบบของชั้นวางสินค้า ซึ่งในแต่ละกลุ่มจะดูแลกระบวนการผลิตที่เฉพาะเจาะลงไปในแต่ละส่วน และผลลัพธ์ที่ได้คือวัตถุดิบนี้สามารถขนส่งไปถึงแต่กระบวนการผลิตได้

การที่จะทำให้เกิดความยืดหยุ่นมากในกระบวนการผลิตนั้น บริษัทตัดสินใจเลือกใช้รถยกที่มีระบบนำทางอัตโนมัติ ( AGV-S) รางแบบ monorail และสายพานแบบยึดกับที่นั้นไม่มีความยืดหยุ่นมากพอที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงในแผนผังการผลิต รถยก AGV-S เพียงหนึ่งคันก็สามารถขนส่งชิ้นส่วนของรางบันไดเลื่อนที่รวมๆกันได้ภายในครั้งเดียว  หากมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นในอนาคต สามารถทำได้อย่างง่ายดายโดยการเพิ่ม AGV-Ssg เข้าไปในระบบ 


รถยกแบบไร้คนขับ

ThyssenKrupp ตัดสินใจเลือกรถยกที่มีระบบนำทางอัตโนมัติของยุงค์ไฮน์ริชสำหรับการบุกเบิกและเพิ่มความสามารถด้านโลจิสติกส์ของบริษัท, ซึ่งประกอบไปด้วยรถลากแบบพาเลทไฟฟ้าและกรเชื่อมต่อไปยังระบบตั้งต้น

ERC 215a คือรถที่มีระบควบคุมอัตโนมัติตามมาตรฐานของรถยกยุงค์ไฮริชน์  การนำทางด้วยระบบเลเซอร์และการวิเคราะห์ตำแหน่งแบบ triangulation, รถ stacker แบบไร้คนขับนี้สามารถขนส่งได้ 28 สถานทีในโรงงานและเคลี่อนย้ายได้ถึงแปดท่อและโปรไฟล์ของชั้นวางได้ในเวลาเดียวกัน ซอฟแวร์ด้านโลจิสติกส์จะคอยตรวจสอบผลของคำสั่งที่ถูกป้อนเข้าไปแบบอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการผิดพลาดหรือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น รถยกนี้ได้ติดอุปกรณ์ความปลอดภัยหลายอย่าง มันจำทำงานโดยการหยุดอัตโมัติถ้ามีสิ่งกีดขวางเส้นทางและเมื่อเส้นทางนั้นถูกเคลียร์แล้ว  AGV-S ก็จะทำงานตามเส้นทางนั้นต่อแบบอัตโนมัติ

ปัจจุบันนี้ประสิทธิภาพและความคุ้มค่ามีความสำคัญมากกว่าการผลิต เราสามารถตรวจสอบพาเลทสินค้าแต่ละอันในขั้นตอนของการผลิต และทำให้ พนักงานของ ThyssenKrupp มีภาระงานที่ลดลง


ยังมีข้อสงสัยใช่หรือไม่