02-009-0200 สายด่วนบริการ เบอร์โทรฟรี
แบบฟอร์มติดต่อ
จดหมายข่าว
Stage Solupharm
ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นในคลังสินค้า

อินทราโลจิสติส์อัตโนมัติทำให้กระบวนการทำงานมีความน่าเชื่อถือ

โซลูชั่นอินทราโลจิสติกส์อัตโนมัติของบริษัทSolupharm ในMelsungen ก่อให้เกิดความยืดหยุ่นของการทำงานเป็นอย่างมาก, มีกระบวนการทำงานที่เชื่อถือและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

โซลูชั่นอินทราโลจิสติกส์อัตโนมัติตามข้อกำหนดของ GMP ของ Solupharm Pharmazeutische Erzeugnisse GmbH ในเมือง  Melsungen  ทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการทำงานสูงและความน่าเชื่อถือรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในคลังสินค้า 

ด้วยความที่บริษัท Solupharm มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการผลิตยาที่ปลอดเชื้อและการเตรียมยา ทำให้ทางบริษัทเองได้นำเรื่องกระบวนการผลิตที่ดีตามมาตรฐาน GMP เข้ามาพิจารณาตั้งแต่การเริ่มก่อสร้างคลังสินค้าอัตโนมัติ


ความยืดหยุ่นและไม่ซับซ้อน

เพื่อเป็นการเพิ่มความสามารถเก็บสินค้าในคลังสินค้า ทางบริษัท Solupharm ได้ลงทุนในรถยกสูงในทางแคบแบบอัตโนมัติเพื่อใช้ในคลังสินค้าสองคัน ETXa คือรถยกสูงในทางแคบที่ถูกออกแบบสำหรับการขับเคลื่อนได้เร็ว 25 รอบต่อชั่วโมง สามารถทำงานพร้อมกันสองช่องทางเดินในระยะ 35 เมตร

รถยกรุ่น ETXa สามารถเก็บและนำสินค้าออกมาได้ที่ระดับความสูงถึง 6 เมตรโดยมีการชาร์จแบตเตอรี่ในขณะที่รถยกวิ่งตลอดโดยมีรางไฟอยู่ที่ตัวแร็ค เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถทำงานได้ 24 ชั่วโมง 7 วัน ต่อสัปดาห์ โดยไม่มีหยุด

รถยกสูงอัตโนมัติในทางแคบของคลังสินค้า

การใช้ระบบควบคุมในคลังสินค้าของยุงค์ไฮน์ริชทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นและกระบวนทำงานในคลังสินค้าทำงานได้อย่างราบรื่น นี่คือการแก้ปัญหาการโหลดสินค้าที่ไม่ถูกต้องที่เป็นต้นทุนที่สูงมากในอดีตของ Solupharm

การทำงานของ ERP จะรายงานความเคลื่อนไหวของสินค้าและเริ่มกระบวนการอินทราโลจิสติกส์ ระบบ ERP รายงานคำสั่งการขนส่งสินค้าบนพาเลทไปยังระบบควบคุมในคลังสินค้า ในขณะที่ระบบควบคุมในคลังสินค้าก็จะรายงานไปยังรถยกสูงในทางแคบผ่าน WLAN

ซึ่งสิ่งนี้เองทำให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องทุกวันโดยไม่มีการหยุด โดยพนักงานที่ทำงานตลอดทั้งคืนจะไม่มีงานเพิ่มเติมโดยไม่จำเป็นอีกด้วย และพนักงานยังสามารถมีเวลาที่จะทำงานอื่นของเขาได้อีก

ด้วยโซลูชั่นที่ติดตั้งพร้อมกับระบบฉุกเฉินที่ใช้ในทางแคบของคลังสินค้า ดังนั้นหากมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น คลังสินค้าจะยังสามารถทำงานได้โดยใช้ระบบ manual 


Dr. Tobias Schönberg
Manager Production Warehouse

„If higher throughput levels are needed in the future, we are prepared. The warehouse is designed so that it can easily be expanded.”

โซลูชั่นที่ถูกออกแบบเฉพาะตัวเพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต

ผลลัพธ์ที่ได้จากการออกแบบโซลูชั่นเฉพาะตัว เหนือสิ่งอื่นใดก็คือสามารถรองรับการขยายตัวที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  หากมีปริมาณการเข้าออกของสินค้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต คลังสินค้านี้จะสามารถขยายและส่งคำสั่งเพิ่มเติมไปยังรถยกสูงอัตโนมัติได้อย่าง่ายดาย

โซลูชั่นที่จะทำให้ในคลังสินค้ามีประสิทธิภาพที่มากขึ้น - รวมไปถึงกระบวนการทำงานที่น่าเชื่อถือที่สามารถพิสูจน์ได้


ยังมีข้อสงสัยใช่หรือไม่