02-009-0200 สายด่วนบริการ เบอร์โทรฟรี
แบบฟอร์มติดต่อ
จดหมายข่าว
Stage Migros-Verteilbetrieb Neuendorf AG
คลังสินค้าของบริษัทชั้นนำ

ที่ MVN ทุกๆงานในคลังสินค้า ถูกจัดการด้วยรถยกและชั้นวางสินค้าของยุงค์ไฮน์ริช

Migros Verteilbetrieb Neuendorf AG หรือ MVN มีหน้าที่จัดหาสินค้าแช่แข็งและสินค้ากลุ่มที่ไม่ใช่อาหารให้กับกลุ่มบริษัท Migros ทั้งหมด โดยรถยกและชั้นวางสินค้าของยุงค์ไฮน์ริช ทำให้การปฏิบัติงานในคลังสินค้าของ MVNเป็นไปด้วยความราบรื่น

Migros – ตัวอย่างของการทำงานกับองกรณ์ขนาดใหญ่

Migros Verteilbetrieb Neuendorf AG หรือ MVN เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท Migros ร้านค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ดำเนินงานด้านการจัดเก็บและขนส่งสินค้ากลุ่มที่ไม่ใช่อาหารและกลุ่มสินค้าแช่แข็งให้กับกลุ่มบริษัทในเครือ Migros ทั้งหมด โดยในปี 2016 MVN มีการเคลื่อนย้ายของพาเลทมากถึง 2,350,000 พาเลท และมากที่สุดถึงวันละ 13,200 พาเลทเลยทีเดียว

คลังสินค้าที่ให้บริการกลุ่มบริษัทในเครือทั้งหมด

ส่วนสำคัญที่สุดในการที่ MVN สามารถให้บริการแก่กลุ่มบริษัทในเครือทั้งหมดในทุกๆวันได้อย่างครบถ้วน คือการสร้างคลังสินค้าใหม่ขนาด 40,000 พาเลท MVN จึงจำเป็นต้องมองหาผู้ให้บริการที่สามารถให้บริการได้อย่างครอบคลุม และตัดสินใจเลือกยุงค์ไฮน์ริช ซึ่งยุงค์ไฮน์ริชก็ได้จัดหารถยกหลากหลายประเภทตาม ชั้นวางสินค้า การให้คำปรึกษา การวางแผนงานความต้องการของMVN รวมทั้งการให้บริการหลังการขายทั้งการบำรุงรักษาและการซ่อมบำรุง

กุญแจสำคัญสุ่ศักยภาพ

ระบบชั้นวางสินค้าในคลังสินค้าใหม่นี้ เป็นชั้นวางสินค้าจากยุงค์ไฮน์ริชซึ่งได้รับการพิสูจน์จากการใช้งานที่หลากหลายมานานกว่า 30 ปี วิศวกรของยุงค์ไฮน์ริชใช้เหล็กมากถึง 600 ตัน ในการสร้างชั้นวางสินค้าตามมาตรฐานวิศวกรรม EN 15512 เพื่อรองรับความต้องการของ MVN และยังออกแบบในส่วนอื่นๆของคลังสินค้าตามมาตรฐานวิศวกรรม EN อีกด้วย ทำให้ MVN มีความประทับใจในมาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัยและการใช้งานที่ครอบคลุม

ยังมีข้อสงสัยใช่หรือไม่