02-009-0200 สายด่วนบริการ เบอร์โทรฟรี
แบบฟอร์มติดต่อ
จดหมายข่าว
Stage Keller&Kalmbach
การเพิ่มพื้นที่จัดเก็บและศักยภาพในการจัดส่งสินค้า

การขยายศูนย์กระจายสินค้าส่วนกลางของบริษัท Keller & Kalmbach

บริษัท Keller & Kalmbach เป็นบริษัทชั้นนำด้านอุปกรณ์ยึดติดชื้นงาน เช่น นัท และ โบล์ท ด้วยจำนวนพนักงาน 800 คน ในปี 2016 Keller & Kalmbach มีรายได้อยู่ที่ 270 ล้านยูโร หรือประมาณ 10,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าจากปี 2009 ซึ่งเป็นปีแรกที่มีการเปิดใช้งานศูนย์กระจายสินค้าส่วนกลาง

ขั้นตอนการวางแผนและปฏิบัติงานที่มีความซับซ้อนอย่างมาก

การที่ Keller & Kalmbach จะให้บริการ การบริหารและจัดส่งอุปกรณ์ยึดติดชิ้นงาน แก่ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมให้ได้รับสินค้าอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และถูกที่ถูกเวลานั้น จำเป็นจะต้องใช้การบริหารจัดการคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นศูนย์กระจายสินค้าที่ทันสมัยจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก

ซึ่งในช่วงเริ่มต้นของการก่อตั้งศูนย์กระจายสินค้าส่วนกลางนี้ Keller & Kalmbach มุ่งเน้นไปที่การค้นหาและพัฒนากลยุทธ์ใหม่ๆ ในการจัดส่งสินค้าให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเน้นในด้านการออกแบบพื้นที่จัดส่งสินค้าให้เหมาะสมกับหลักสรีระศาสตร์ของผู้ปฏิบัติงาน และด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการจัดส่งสินค้าด้วยเช่นกัน

ความสำเร็จในช่วงเริ่มต้นนี้ เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ Keller & Kalmbach มีการเจริญเติบโตต่อเนื่อง และภายในระยะเวลา 5 ปี Keller & Kalmbach ก็มีความจำเป็นต้องขยายพื้นที่จัดเก็บสินค้าอีกครั้ง และการขยับขยายครั้งนี้จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน ด้วยเหตุนี้อาคารคลังสินค้าตามแนวคิด “การพาสินค้าไปสู่ผู้ปฏิบัติงาน” ที่ประกอบไปด้วยคลังสินค้าอัตโนมัติ, คลังสินค้าอัตโนมัติสำหรับชิ้นส่วนขนาดเล็ก และเทคโนโลยีสายพานลำเลียง จึงได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการจัดส่งสินค้าที่มากขึ้น ซึ่งยุงค์ไฮน์ริชได้เข้ามาดูแลในส่วนของการวางแผนโครงการ การปรับปรุง และตลอดจนการวางแผนการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ทั้งหมด

ดร. Ingomar Schubert
ผู้จัดการฝ่ายการจัดการซัพพลายเชน

“เดิมทีเราไม่ได้วางแผนงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนแบบนี้ แต่มันช่วยให้เราสามารถใช้งานพื้นที่คลังสินค้าได้ก่อนที่ทุกอย่างจะเสร็จสมบูรณ์เสียอีก"

ศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ ที่มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน

ในช่วงต้นของการขยายคลังสินค้า เราได้จัดการแบ่งพื้นที่คลังออกเป็น 4 ส่วน และใช้ซอฟท์แวร์การจัดการคลังสินค้า (WMS) ของยุงค์ไฮน์ริช ประกอบกับเทคโนโลยีด้านสายพานลำเลียงที่เหมาะสมตามหลักการ “การพาสินค้าไปสู่ผู้ปฏิบัติงาน” ในการควบคุมส่วนต่างๆ รวมทั้งกระบวนการจัดส่งสินค้า ทำให้การปฏิบัติงานของ Keller & Kalmbach มีความยืดหยุ่น สามารถรับมือกับการจัดส่งสินค้าที่มีความซับซ้อนได้ดียิ่งขึ้น

เราได้เพิ่มคลังสินค้าอัตโนมัติอีก 5 ช่อง ในช่วงที่สองของการพัฒนา และในปี 2016 ก็ได้เพิ่มคลังสินค้าอัตโนมัติสำหรับชิ้นส่วนขนาดเล็กอีก 6 ช่อง ทำให้ศักยภาพในการจัดเก็บและจัดส่งสินค้าเพิ่มเป็น 2 เท่า โดยซอฟท์แวร์การจัดการคลังสินค้าจะคำนวนรูปแบบการจัดวางสินค้า และสั่งการไปยังแขนกล เพื่อจัดวางสินค้าลงพาเลทได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้มั่นใจว่าระบบสามารถรับมือกับการจัดส่งสินค้าที่ซับซ้อนหรือเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กระบวนการการทำงานที่ไร้รอยต่อ

“แรกทีเดียวเราไม่ได้วางแผนงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนแบบนี้ แต่การวางแผนงานแบบเป็นขั้นเป็นตอนนั้นช่วยให้เราสามารถใช้งานพื้นที่คลังสินค้าได้ก่อนที่ทุกอย่างจะเสร็จสมบูรณ์เสียอีก เราประทับใจในการทำงานร่วมกันกับยุงค์ไฮน์ริชตลอดช่วงระยะเวลาเราสามารถเสร็จงานได้ตรงตามกำหนดและใช้งบประมาณต่ำกว่าที่วางไว้ เรายินดีอย่างยิ่ง ที่จะร่วมงานกับยุงค์ไฮน์ริชต่อไปในอนาคต” Dr. Ingomar Schubert, Head of Supply Chain Management at Keller & Kalmbach.

ยังมีข้อสงสัยใช่หรือไม่