02-009-0200 สายด่วนบริการ เบอร์โทรฟรี
แบบฟอร์มติดต่อ
จดหมายข่าว
Stage Internorm
การวางแผนคลังสินค้าแบบองค์รวมของบริษัทอินเตอร์นอม

ระบบวางสินค้าที่จัดเก็บได้มากขึ้น

ระบบการสร้างชั้นวางสินค้าตามความต้องการของลูกค้าสามารถเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บพาเลท ได้ราว 4,000 พาเลทสำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกของบริษัทอินเตอร์นอมใน Damme

สำหรับบริษัทอินเตอร์นอมซึ่งตั้งอยู่ที่เมือง Damme ยุงค์ไฮน์ริชได้จัดการคลังสินค้ารูปแบบใหม่ด้วยระบบการสร้างชั้นวางสินค้าตามความต้องการของลูกค้าเพื่อการจัดเก็บพาเลทและสินค้า อีกทั้งขยายความจุในการจัดเก็บสินค้า 4,000 พาเลท โดยประมาณ

บริษัทอินเตอร์นอมก่อตั้งเมื่อ 1987 เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สังเคราะห์คุณภาพสูง โดยผลิตภัณฑ์ของลูกค้าต้องเคลือบด้วยพลาสติกโพลียูรีเทน, โมลพาท และการขึ้นรูปพลาสติก

แยกสายการผลิตออกจากคลังจัดเก็บสินค้า

การเติบโตอย่างอย่างต่อเนื่องทำให้ต้องแยกส่วนการผลิตออกจากคลังสินค้า และต้องเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บสินค้าถึง 4,200 ตารางเมตร

คลังจัดเก็บสินค้าพลาสติกจำเป็นต้องเพิ่มระบบการป้องกันกันเพลิงไหม้ นอกจากการจัดเก็บสินค้า

หลังจากการปรึกษาร่วมกับยูงค์ไฮน์ริช ได้สรุปความต้องการของลูกค้าสร้างชั้นวางสินค้าแบบมัลติเบย์ ด้วยระบบmodular และ cantilever

Thorsten Trumme
Head of Logistics at Internorm in Damme

“The critical factor for choosing Jungheinrich as a partner was their comprehensive consulting and professional cooperation during the entire selection phase.”

การวางแผนคลังสินค้าแบบองค์รวมของยุงค์ไฮน์ริช

ยุงค์ไฮน์ริชในฐานะผู้ให้บริการด้านอินทราโลจิสติกชั้นนำได้ออกแบบและวางแผนการก่อสร้างคลังสินค้าแบบองค์รวมร่วมกับบริษัทอินเตอร์นอม โดยใช้การวิเคราะห์ระบบการดำเนินงานเพื่อให้สามารถสร้างระบบชั้นวางสินค้าที่ปรับตามความต้องการของลูกค้า

ระบบชั้นวางสินค้าที่เหมาะสมสำหรับอินเตอร์นอม

ระบบการจัดการสินค้ารูปแบบใหม่จากยุงค์ไฮน์ริชถูกสร้างบนพื้นที่กว่า 3,000 ตารางเมตรโดยมีความจุในการจัดเก็บสินค้ากว่า 4,200 ตารางเมตร ทำใหม่มีพื้นที่ในการจัดเก็บพาเลทเพิ่มขึ้นถึง 4,000 พาเลท

ระบบชั้นวางสินค้าที่ปรับตามความต้องการของลูกค้านี้ประกอบไปด้วยชั้นวางสินค้าแบบมัลติเบย์พาเลท ชั้นวางแบบเลื่อน และชั้นวางแบบแคนติลิเวอร์ ซึ่งชั้นวางเหล่านี้รับประกันพื้นที่การจัดเก็บสินค้าทั้งหมดรวมไปถึงทำให้การจัดการนำสินค้าออกจากชั้นวางง่ายมากขึ้น

นอกจากนี้อินเตอร์นอมยังเลือกใช้รถ ETV Q ของยุงค์ไฮน์ริชซึ่งเป็นรถที่มีล้อเป็นระบบไฟฟ้าซึ่งมารถเคลื่อนย้ายสินค้าที่มีความยาวมากถึง 8 เมตรในพื้นที่ที่จำกัด

อิเตอร์นอมประทับใจระบบชั้นวางสินค้าที่ปรับตามความต้องการของลูกค้าซึ่งให้ความยืดหยุ่นและพื้นที่การจัดเก็บสินค้าที่เพิ่มขึ้น

ยังมีข้อสงสัยใช่หรือไม่