02-009-0200 สายด่วนบริการ เบอร์โทรฟรี
แบบฟอร์มติดต่อ
จดหมายข่าว
Stage คลังสินค้าจัดเก็บพาเลทแบบอัตโนมัติ

คลังสินค้าอัตโนมัติสำหรับชิ้นส่วนขนาดเล็ก

ในคลังสินค้าชิ้นส่วนขนาดเล็กแบบอัตโนมัติ (ASW) ความเร็วและความแม่นยำจะเป็นตัวตัดสินประสิทธิภาพในการทำงานด้วยประสิทธิภาพพลังงานที่เหมาะสม ระบบชั้นวางสินค้า ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีการลำเลียงที่เชื่อมต่อและเครนยกแนวตั้งที่เป็นหัวใจสำคัญของระบบมีการทำงานประสานกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ 

โซลูชั่นขั้นสูงพร้อมสมรรถนะการขนถ่ายลำเลียงที่สูงและการใช้สอยพื้นที่อย่างเหมาะสม

การจัดเก็บชิ้นส่วนขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพดีเสมอเช่นเดียวกับกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องและดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น ต้องการเวลาการเข้าถึงที่สั้น อัตราปริมาณงานที่ได้สูงและการใช้สอยพื้นที่อย่างเหมาะสม รวมถึงการเข้าถึงแต่ละรายการสินค้าได้โดยตรงใช่มั้ย คลังสินค้าชิ้นส่วนขนาดเล็กแบบอัตโนมัติ (ASW) เป็นถูกออกแบบให้เหมาะกับการจัดเก็บที่ประหยัดพื้นที่ได้มากสำหรับสินค้าชิ้นส่วนขนาดเล็กในภาชนะบรรจุ ลังกระดาษหรือถาด คุณสามารถเลือกให้จัดเก็บสินค้าไว้ในระบบนี้บนโครงเหล็กประกอบเข้ามุมหรือชั้นวางแบบต่ำ โดยการใช้ความสูงของพื้นที่ถึง 25 เมตรได้อย่างเต็มที่ ความสามารถการรับน้ำหนักบรรทุกสูงถึง 300 กิโลกรัม 

คลังสินค้าชิ้นส่วนขนาดเล็กแบบอัตโนมัติ - สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายในการประยุกต์ใช้

การจัดเก็บชิ้นส่วนขนาดเล็กในคลังสินค้าชิ้นส่วนขนาดเล็กแบบอัตโนมัติอาจจะเหมาะสำหรับคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประยุกต์ใช้แบบลึกชั้นเดียวหรือหลายชั้นสำหรับคลังอะไหล่ทดแทน คลังเคลื่อนย้ายและคลังสำรองสินค้าหรือเป็นคลังหรือศูนย์กระจายสินค้า เป็นต้น สามารถทำการออกแบบคลังสินค้าชิ้นส่วนขนาดเล็กแบบอัตโนมัติให้เหมาะกับการทำงานภายใต้อุณหภูมิปกติหรือแม้แต่มีการควบคุมอุณหภูมิและออกแบบเป็นคลังสินค้าแช่แข็งที่อุณหภูมิถึง –30 องศา

โซลูชั่นดีที่สุดสำหรับความต้องการของคุณ 

คลังสินค้าชิ้นส่วนขนาดเล็กแบบอัตโนมัติ (ASW) เป็นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลเช่นเดียวกับความต้องการของคุณ ดังนั้นเราจึงจัดการกับลักษณะการทำงานที่ต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เราจะร่วมวิเคราะห์โครงสร้างสินค้าและการขนส่ง รวมถึงขั้นตอนกระบวนการทำงานร่วมกันไปกับคุณเพื่อที่จะหาโซลูชั่นที่เหมาะกับความต้องการของคุณ อีกทั้งยังจะพัฒนาแนวคิดคลังสินค้าที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

เครนยกแนวตั้งรุ่นใหม่ล่าสุด 

เครนยกแนวตั้งแบบอัจฉริยะของเราจะให้ความเร็วสูงสุดและความแม่นยำ รวมถึงดัชนีวัดประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในคลังสินค้าชิ้นส่วนขนาดเล็กแบบอัตโนมัติ (ASW) การออกแบบโครงสร้างน้ำหนักเบาสม่ำเสมอและโครงสร้างใหม่ล่าสุดที่มีระยะการขับเข้าใกล้น้อยเป็นพิเศษ จึงสามารถใช้ปริมาตรที่มีให้อย่างเหมาะสมได้ พลังงานเบรกที่เกิดขึ้นจะถูกบันทึกไว้ในอุปกรณ์ที่เรียกว่า SuperCaps และป้อนกลับไปยังระบบขับเคลื่อนสำหรับขั้นตอนการเร่งความเร็วในภายหลัง นอกจากนั้นแนวคิดโครงสร้างแบบโมดูลาร์ยังช่วยให้สามารถปรับปรุงอุปกรณ์ให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะบุคคลในคลังสินค้าของคุณได้

ยังมีข้อสงสัยใช่หรือไม่