02-009-0200 สายด่วนบริการ เบอร์โทรฟรี
แบบฟอร์มติดต่อ
จดหมายข่าว
Stage เครนยกแนวตั้ง คลังสินค้าระบบชั้นวางสูง
ด้วยความเร็วสู่สมรรถนะการขนถ่ายลำเลียงที่สูงสุด

ระบบเครนจัดเก็บพาเลทอัตโนมัติ

ความเร็วสูงและความแม่นยำในการขนสินค้าเข้าและออกมีความสำคัญมากในคลังสินค้าจัดเก็บพาเลทแบบอัตโนมัติ อุปกรณ์ที่ปรับให้เหมาะกับคลังสินค้าของคุณจะช่วยให้บรรลุสมรรถนะการขนถ่ายลำเลียงสูงสุดขณะที่มีการใช้สอยพื้นที่ให้ได้ประโยชน์สูงสุด

เพิ่มสมรรถนะการทำงานในคลังสินค้าจัดเก็บพาเลทแบบอัตโนมัติ

ความเร็วและประสิทธิภาพมีความสำคัญหากคุณต้องการทำให้การหมุนเวียนของสินค้าคงคลังสูงสุดเป็นจริงได้ คลังสินค้าจัดเก็บพาเลทแบบอัตโนมัติแสดงให้เห็นจุดแข็งถ้ามีการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายสินค้าจำนวนมากในการใช้งานหลายกะ (ถึง 24 ชั่วโมงทุกวัน) และ/หรือในพื้นที่จำกัด ระบบชั้นวางสินค้า ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ที่ใช้งานทั้งหมดต้องประสานการทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ. ดังนั้น คุณควรจะให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์อย่างยุงค์ไฮน์ริชดำเนินการวางแผนคลังสินค้าจัดเก็บพาเลทแบบอัตโนมัติและทำให้เป็นจริงได้

การใช้สอยพื้นที่ในระดับสูงสุด

คลังสินค้าจัดเก็บพาเลทแบบอัตโนมัติสามารถเป็นคลังสินค้าแบบติดตั้งภายในหรือคลังสินค้าไซโลแบบอิสระด้วยความสูงถึง 45 ม. ซึ่งช่วยให้มีระดับสูงสุดในการใช้สอยพื้นที่ พื้นที่จัดวางพาเลท กล่องตะแกรงเหล็กและระบบรองรับแบบแยกส่วนสามารถรองรับโหลดได้สูงสุด 7.5 ตัน คลังสินค้าเหล่านี้เหมาะกับสินค้าแทบทุกชนิดในเวอร์ชั่นความลึกหนึ่งเท่า สองเท่าหรือหลายเท่า เป็นคลังสินค้าอุณหภูมิปกติ คลังสินค้าที่มีการควบคุมอุณหภูมิหรือคลังสินค้าแช่แข็งถึงอุณหภูมิ –35 °C

การหมุนเวียนของสินค้าคงคลังของคุณมีการเคลื่อนไหวอยู่เสมอ 

เครนยกแนวตั้งความเร็วสูงแบบพิเศษจะให้ความเร็วในการขนสินค้าของคุณสำหรับการจัดสต๊อกและการจ่ายสินค้าออกในคลังสินค้าจัดเก็บพาเลทแบบอัตโนมัติ เครนจะเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำด้วยความสามารถการรับน้ำหนักบรรทุกถึง 7.5 ตัน แต่ในขณะเดียวกันก็มีประสิทธิภาพพลังงานสูงสุด ดังนั้น เครนยกแนวตั้งจึงดึงศักยภาพสูงสุดในการทำงานออกมาจากคลังสินค้าจัดเก็บพาเลทแบบอัตโนมัติของคุณ

รวมความสามารถในการปรับขนาดสเกลไว้ด้วย: เครนยกแนวตั้งแบบโค้ง

ขณะที่เครนยกแนวตั้งเฉพาะช่องทางเดินจะเคลื่อนที่อยู่ในช่องทางเดินระหว่างชั้นวางเท่านั้น เครนยกแนวตั้งแบบโค้งจะควบคุมการทำงานได้หลายช่องทางเดินพร้อมกัน: จะใช้ประโยชน์จากความจุของคลังสินค้าได้อย่างเต็มที่ สามารถผสานรวมอุปกรณ์อื่นไว้ในระบบจัดเก็บสินค้าเพื่อเพิ่มสมรรถนะการขนถ่ายลำเลียงได้ ระบบการเปลี่ยนช่องทางเดินจะรับประกันการใช้งานอุปกรณ์ควบคุมการทำงานได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย ไม่มีต้นทุนสำหรับองค์ประกอบการตรวจสอบ กล่องควบคุมสัญญาณ อุปกรณ์นิรภัยหรืออุปกรณ์ช่วยสำหรับการสับเปลี่ยนราง

การวางแผนและการทำให้คลังสินค้าจัดเก็บพาเลทแบบอัตโนมัติใช้งานได้จริงแบบครบวงจรในที่เดียว

ไม่ว่าจะเป็นการรับสินค้า การเบิกจ่ายสินค้า ระบบชั้นวางสินค้า สถานีหรือระบบลำเลียงที่ต่างกันมากที่สุด เรายินดีจะวิเคราะห์โครงสร้างการขนส่งเฉพาะบุคคลล่วงหน้าร่วมกับคุณ หาโซลูชั่นที่เหมาะสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับลำดับขั้นตอนกระบวนการทำงานของคุณและวางแผนการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมสำหรับคลังสินค้าจัดเก็บพาเลทแบบอัตโนมัติร่วมกับคุณ 


ยังมีข้อสงสัยใช่หรือไม่