02-009-0200 สายด่วนบริการ เบอร์โทรฟรี
แบบฟอร์มติดต่อ
จดหมายข่าว
Stage คลังสินค้าชิ้นส่วนขนาดเล็กแบบอัตโนมัติ

คลังสินค้าจัดเก็บพาเลทแบบอัตโนมัติ

รอบเวลาสั่งซื้อที่สั้น ขนาดล็อตเล็กลง ระยะเวลาจัดส่งสั้นลง: ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นได้ ข้อดีที่คุณจะได้รับก็คือ อัตราปริมาณงานที่ได้สูงขึ้น ความรวดเร็วและความปลอดภัยเพิ่มขึ้นในการเคลื่อนย้ายวัสดุ รวมถึงการจัดการกับแคร่บรรทุกน้ำหนักที่ต่างกันได้อย่างแม่นยำ

เพิ่มสมรรถนะการทำงานในคลังสินค้าจัดเก็บพาเลทแบบอัตโนมัติ

ความเร็วและประสิทธิภาพมีความสำคัญหากคุณต้องการทำให้การหมุนเวียนของสินค้าคงคลังสูงสุดเป็นจริงได้ คลังสินค้าจัดเก็บพาเลทแบบอัตโนมัติแสดงให้เห็นจุดแข็งถ้ามีการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายสินค้าจำนวนมากในการใช้งานหลายกะ (ถึง 24 ชั่วโมงทุกวัน) และ/หรือในพื้นที่จำกัด ระบบชั้นวางสินค้า ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ที่ใช้งานทั้งหมดต้องประสานการทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ. ดังนั้น คุณควรจะให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์อย่างยุงค์ไฮน์ริชดำเนินการวางแผนคลังสินค้าจัดเก็บพาเลทแบบอัตโนมัติและทำให้เป็นจริงได้

การใช้สอยพื้นที่ในระดับสูงสุด

คลังสินค้าจัดเก็บพาเลทแบบอัตโนมัติสามารถเป็นคลังสินค้าแบบติดตั้งภายในหรือคลังสินค้าไซโลแบบอิสระด้วยความสูงถึง 45 ม. ซึ่งช่วยให้มีระดับสูงสุดในการใช้สอยพื้นที่ พื้นที่จัดวางพาเลท กล่องตะแกรงเหล็กและระบบรองรับแบบแยกส่วนสามารถรองรับโหลดได้สูงสุด 7.5 ตัน คลังสินค้าเหล่านี้เหมาะกับสินค้าแทบทุกชนิดในเวอร์ชั่นความลึกหนึ่งเท่า สองเท่าหรือหลายเท่า เป็นคลังสินค้าอุณหภูมิปกติ คลังสินค้าที่มีการควบคุมอุณหภูมิหรือคลังสินค้าแช่แข็งถึงอุณหภูมิ –35 °C

ระบบอัตโนมัติที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการอินทราโลจิสติกส์ของคุณ 

โซลูชั่นระบบอัตโนมัติที่ทำงานอย่างเหมาะสมและเชื่อถือได้อย่างยิ่งในกรอบโมเดลธุรกิจของคุณ ไม่ใช่เพียงแค่เครื่องยนต์ขับเคลื่อนสำหรับความพึงพอใจของลูกค้า แต่ยังให้ความคุ้มค่าอีกด้วย: ความสามารถในการปรับขนาดได้จะรับประกันการลงทุนของคุณ คุณจึงจะพร้อมสำหรับความท้าทายในอนาคต และถ้าอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนสำหรับระบบอัตโนมัติถูกต้อง คุณจะได้อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน (Return-on-invest - ROI) รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย ลองมาปรึกษากับเราว่าโซลูชั่นระบบอัตโนมัติแบบใดเหมาะกับคุณและวัตถุประสงค์ระยะกลางและระยะยาวของคุณอย่างดีที่สุด

รถวางสินค้าในระดับสูง: รถยกสมรรถนะสุดยอดในคลังสินค้าจัดเก็บพาเลทแบบอัตโนมัติ

รถยกมาตรฐานที่ผ่านการทดสอบปฏิบัติงานจริงหลายครั้งของเรา ซึ่งเสริมด้วยส่วนประกอบระบบอัตโนมัติและส่วนประกอบเพื่อความปลอดภัย คือบรรทัดฐานสำหรับรถวางสินค้าในระดับสูงระบบอัตโนมัติของเรา ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือรถยกขนส่งแบบไร้คนขับ (DTV) ที่ทำงานเชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพสำหรับภารกิจในคลังสินค้าของคุณด้วยความสูงในการยกถึง 13 ม. รถยกอัตโนมัติมอบความพร้อมในการทำงาน ประสิทธิภาพและสมรรถนะการทำงานระดับสูงสุดในคลังสินค้าจัดเก็บพาเลทของคุณ และยังสามารถใช้แหล่งจ่ายพลังงานผ่านบัสบาร์ที่ชั้นวางสำหรับการใช้งาน 24 ชั่วโมงทุกวันได้จริง 

เครนยกแนวตั้ง: ความเร็วสูงในคลังสินค้าจัดเก็บพาเลทแบบอัตโนมัติ

เครนยกแนวตั้งความเร็วสูงแบบพิเศษให้ความเร็วในคลังสินค้าจัดเก็บพาเลทแบบอัตโนมัติในการจัดสต๊อกสินค้าและการจ่ายสินค้าออก ด้วยความสามารถการรับน้ำหนักบรรทุกสูงถึง 7 ตัน โดยมีอุปกรณ์รองรับน้ำหนักบรรทุกที่หลากหลายสำหรับความลึกที่ต่างกันของสถานที่จัดวางให้บริการ สามารถใช้งานเครนยกแนวตั้งโค้งงอได้ที่ควบคุมการทำงานหลายช่องทางพร้อมกันเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากความจุของคลังสินค้าได้เต็มที่ นอกจากนั้นยังสามารถผสานรวมอุปกรณ์เพิ่มเติมไว้ในระบบจัดเก็บสินค้าที่มีได้ในกรณีที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นสำหรับสมรรถนะการขนถ่ายลำเลียง 

ยังมีข้อสงสัยใช่หรือไม่