02-009-0200 สายด่วนบริการ เบอร์โทรฟรี
แบบฟอร์มติดต่อ
จดหมายข่าว
Stage ระบบบริหารจัดการคลังสินค้าของยุงค์ไฮน์ริช ซีรี่ย์ 2 (1)

ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า ซีรี่ส์ 2

 • Simple digitisation of warehouse processes
 • tried-and-tested, standardised processes and functions
 • Quick and simple integration
 • Efficient process optimisation
 • Flexible expansion
 • Attractive price
 • Unique licensing model

ระบบบริหารจัดการคลังสินค้าของยุงค์ไฮน์ริช ซีรี่ส์ 2

From analogue to digital – with Jungheinrich WMS Series 2.


Discover a software package that holds great promise for you. Benefit from optimised material flows, high productivity, low error rates and permanent delivery readiness – plus high warehouse transparency. The simple solution for professional warehouse management lets you manage small or medium-sized warehouses more efficiently, simply and cost-effectively than ever before – with tried-and-tested, standardised processes and functions. Moreover, the Jungheinrich WMS Series 2 is forwardscompatible and can be extended or updated at any time.
Simple. Efficient. Cost-effective.

The Jungheinrich WMS Series 2 basic module delivers tried-and-tested, standardised processes and functions so you can manage your warehouse more efficiently, simply and cost-effectively than ever before. The system maps your warehouse structure to make it easy to trace, stocked and ordered goods. You can use all processes efficiently – from incoming goods and storage and retrieval to order picking and outgoing goods.
Simply extend as needed.

With its numerous supplementary modules, the Jungheinrich WMS Series 2 adapts to your specific needs. From client management via automatic delivery receipts and quality inspections to returned goods. And as your business grows, the Jungheinrich WMS Series 2 simply grows with you – to the entire, customized Warehouse Management System, the Jungheinrich WMS.
Simply fit for the future.

The Jungheinrich WMS Series 2 is designed to be forwards-compatible. This means you can easily update it to future versions at any time. With the Jungheinrich WMS Series 2, you benefit from tomorrow’s developments today!
Simply and quickly integrated.

The Jungheinrich WMS Series 2 can be implemented simply and quickly. Via an interface to many widely used host systems, the software package is easily integrated into your existing IT landscape. You can immediately start working with your digital warehouse management.
Simply start at an affordable price.

With a single payment, the Jungheinrich WMS Series 2 is available at a very attractive introductory price. Moreover, our unique licensing model enables you to use the comprehensive standardised Warehouse Management System for a monthly fee – without a minimum contract period. You only pay the single setup charge and a monthly usage fee.
Move into the digital future – discover the simple solution for professional warehouse management: Jungheinrich WMS Series 2.ข้อดีเปรียบ

 • เปลี่ยนกระบวนการทำงานในคลังสินค้าเป็นระบบดิจิทัลอย่างง่ายดาย
 • กระบวนการและการทำงานที่สร้างให้เป็นมาตรฐานโดยผ่านการทดลองและทดสอบ
 • เชื่อมโยงกันได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
 • สร้างให้กระบวนการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • เพิ่มเติมขยายขอบข่ายได้อย่างยืดหยุ่น
 • ค่าใช้จ่ายการให้บริการที่ดึงดูดใจ
 • ระบบที่ใช้ได้รับลิขสิทธ์เฉพาะ

คุณสมบัติพิเศษ

ยังมีข้อสงสัยใช่หรือไม่