02-009-0200 สายด่วนบริการ เบอร์โทรฟรี
แบบฟอร์มติดต่อ
จดหมายข่าว
Stage ซอฟต์แวร์และระบบไอที

ซอฟต์แวร์และระบบไอที

เรามีระบบบริหารจัดการคลังสินค้าของยุงค์ไฮน์ริชและอินเตอร์เฟสโลจิสติกส์ของยุงค์ไฮน์ริชที่จะช่วยให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างเหมาะสมสำหรับการเชื่อมโยงแบบอัจฉริยะ ซึ่งสามารถปรับให้เหมาะได้อย่างยืดหยุ่นและสามารถอัปเดตได้เสมอ นั่นก็คือวิธีการนำอุตสาหกรรม 4.0 และ Internet of Things (IoT) มาใช้ในคลังสินค้าของคุณ

ผสานรวมไว้อย่างครบวงจร

ยุงค์ไฮน์ริชเสนอการผสานรวมระบบบริหารจัดการคลังสินค้าขั้นสูงของ SAP เป็นโซลูชั่นครบวงจรสำหรับคลังสินค้าที่ซับซ้อน ในฐานะหุ้นส่วนที่เข้มแข็ง เราให้บริการแบบครบวงจรดีที่สุดสำหรับบริษัทด้วยกลยุทธ์ด้านไอดีของ SAP อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การปรับปรุงประสิทธิภาพ การนำไปใช้จริงและการช่วยเหลือ

มีระบบควบคุมแบบอัจฉริยะ

อุตสาหกรรม 4.0 เพื่อคลังสินค้าของคุณ: ระบบบริหารจัดการคลังสินค้าของยุงค์ไฮน์ริชที่เป็นทั้งโซลูชั่นเฉพาะบุคคลและรอบด้านช่วยให้มีกระบวนการทำงานที่เหมาะสม 

จัดการได้อย่างง่ายดาย

ระบบบริหารจัดการคลังสินค้าของยุงค์ไฮน์ริช ซีรี่ส์ 2 เสนอบริการที่ใช้ง่ายสำหรับการควบคุมคลังสินค้าขนาดกลางและขนาดย่อมได้อย่างมีประสิทธิภาพในราคาที่เข้าถึงได้ 

เชื่อมโยงได้อย่างเหมาะสม

การแปลงเป็นดิจิทัลและการเชื่อมโยงเครือข่ายที่ง่าย: อินเตอร์เฟสโลจิสติกส์ของยุงค์ไฮน์ริชช่วยให้เกิดการสื่อสารที่เหมาะสมระหว่างรถยก อุปกรณ์ในคลังสินค้าและซอฟต์แวร์

ยังมีข้อสงสัยใช่หรือไม่