02-009-0200 สายด่วนบริการ เบอร์โทรฟรี
แบบฟอร์มติดต่อ
จดหมายข่าว
Stage การหยิบสินค้าและการจัดวางพาเลท
หยิบสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพสร้างความได้เปรียบ

การหยิบสินค้าและการวางบนพาเลทด้วยระบบอัตโนมัติ

การหยิบสินค้าที่มีประสิทธิภาพให้ตัวเลขการหมุนเวียนสินค้าที่สูงและเพิ่มสมรรถนะให้สูงขึ้นอย่างชัดเจนในคลังสินค้าของคุณ ยุงไฮน์ริคเสนอโซลูชั่นที่เหมาะอย่างยิ่งกับความต้องการของคุณ ตั้งแต่ระบบการหยิบสินค้า การหยิบโดยการสั่งงานด้วยเสียงและการหยิบตามไฟไปจนถึงการหยิบสินค้าด้วยหุ่นยนต์แบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ

ยังมีข้อสงสัยใช่หรือไม่