02-009-0200 สายด่วนบริการ เบอร์โทรฟรี
แบบฟอร์มติดต่อ
จดหมายข่าว
Stage การพัฒนาซอฟต์แวร์
จักรวาลแห่งความเป็นไปได้

การพัฒนาซอฟต์แวร์

โซลูชั่นซอฟต์แวร์ของเราถูกปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณโดยเฉพาะ

ตั้งแต่ยุงค์ไฮน์ริชได้เริ่มใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรถยกที่ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าในช่วงปี 1960-1969 เทคโนโลยีนี้ก็ได้พัฒนาต่อไปอย่างรวดเร็ว ตัวผลักดันหลักคือ การแปลงอุปกรณ์ให้มีขนาดเล็กลงที่ล้ำหน้าไปเรื่อย ๆ และการพัฒนาต่อเนื่องสำหรับเทคโนโลยีไมโครโปรเซสเซอร์ โดยที่เชื่อมต่อกับจักรวาลของความเป็นไปได้ ซึ่งส่งผลให้เกิดการทำงานที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อย ๆ ในฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

การพัฒนาโซลูชั่นซอฟต์แวร์ที่จำเป็นเคลื่อนที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขทั่วไปที่มีความต้องการสูงเสมอ ขอบเขตการทำงานที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ การทำงานร่วมกันของตัวควบคุมที่ต่างกันมากที่สุดและความต้องการสูงสุดสำหรับข้อกำหนดด้านความปลอดภัย แต่มีการทำงานเชื่อถือสูงสุดมีความขัดแย้งกับช่วงเวลาในการพัฒนาที่สั้นและอายุการใช้งานที่ยาวนานของผลิตภัณฑ์อย่างเห็นได้ชัด

เราจะร่วมมือกับคุณในการสร้างให้เกิดขึ้นได้จริงด้วยโซลูชั่นซอฟต์แวร์ที่ออกแบบให้ตรงตามความต้องการของคุณโดยเฉพาะในขอบเขตความขัดแย้งดังกล่าวนี้

ขอบเขตการให้บริการของเราประกอบไปด้วย

  • การวิเคราะห์และข้อมูลจำเพาะของระบบเทคนิคทั้งหมดพร้อมวิธีการทางวิศวกรรมระบบที่ครอบคลุมตามต้องการ
  • การพัฒนาในโมเดลรูปตัววี ที่ออกแบบด้วยหลายองค์ประกอบที่พร้อมปรับตัวอย่างรวดเร็ว
  • โซลูชั่นซอฟต์แวร์สำหรับการใช้งานเพื่อความปลอดภัย รวมถึงการจัดทำเอกสารที่ครบถ้วนสมบูรณ์
  • การใช้เครื่องมือทันสมัยที่สุดสำหรับวิธีตามหลักของโมเดล
  • ซอฟต์แวร์พื้นฐานที่ปรับให้เหมาะอย่างยิ่งกับระบบควบคุมที่มีอยู่
  • ระบบโมดูลาร์ซอฟต์แวร์รอบด้านและเติบโตอย่างต่อเนื่อง
  • แนวคิดการสั่งงานด้านเทคโนโลยีการควบคุมที่บ่งบอกถึงเกณฑ์มาตรฐานที่มีพลังในขอบเขตของรถยกด้วยการทำงานร่วมกับเครื่องจักรไฟฟ้า
  • ฝ่ายทดสอบอิสระเพื่อการรับประกันคุณภาพของซอฟต์แวร์
  • ซอฟต์แวร์เฉพาะ “Made in Germany”

เราให้ความสนใจเป็นพิเศษเสมอกับกรอบของต้นทุน การวางแนวทางต่อเนื่องให้มาตรฐานอุตสาหกรรมและการปฏิบัติตามบรรทัดฐานที่ใช้ได้

ให้ความไว้วางใจในกลุ่มผลิตภัณฑ์โซลูชั่นที่นำไปใช้ได้อย่างสำเร็จของเรา

ยังมีข้อสงสัยใช่หรือไม่