02-009-0200 สายด่วนบริการ เบอร์โทรฟรี
แบบฟอร์มติดต่อ
จดหมายข่าว
Stage เทคโนโลยีการลำเลียง

เทคโนโลยีการขนถ่ายวัสดุ

เทคโนโลยีการขนถ่ายวัสดุ

ข้อดีเปรียบ

ด้วยระบบการลำเลียงสำหรับการขนส่งสินค้าและวัสดุที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยภายในแต่ละภาคธุรกิจของคุณ เรามีโซลูชั่นที่เหมาะสำหรับคุณ ไม่ว่าคุณจะขนถ่ายพาเลท กล่องกระดาษหรือภาชนะต่าง ๆ เหมือนกัน ไม่ว่าจะขนาดเท่าใดก็ตาม

เทคโนโลยีการลำเลียง ระบบลำเลียง สายพานลำเลียง เราสร้างระบบจากสิ่งเหล่านี้

การใช้เทคโนโลยีการขนถ่ายวัสดุที่ถูกต้องจะเป็นตัวกำหนดการเพิ่มอัตราการผลิตในคลังสินค้าของคุณ เรากำหนดค่าให้ระบบการขนถ่ายของเราสำหรับคุณตามความต้องการจากส่วนประกอบที่แตกต่างกันไป เรานำระบบลูกกลิ้งลำเลียง ระบบสายพานลำเลียง ระบบสายพานลำเลียงที่ใช้โซ่เป็นตัวขับเคลื่อน แคร่ขนย้ายสินค้า โต๊ะยกสูงและแท่นหมุนหรือเครื่องยกสายพานและองค์ประกอบอื่น ๆ อีกมาใช้งานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดีที่สุด เรามุ่งเน้นให้ได้อัตราปริมาณงานที่ได้ที่สูงมากในคลังสินค้าของคุณ ความเร็วในการลำเลียงพาเลทสูงถึง 0.45 ม./วินาที ความเร็วในการลำเลียงภาชนะบรรจุอื่น ๆ สูงถึง 1.50 ม./วินาที ด้วยความต้องการใช้พื้นที่น้อยที่สุด รวมไปถึงโดยการเชื่อมรอยต่อความสูง นอกจากนั้นยังรวมไปถึงเทคโนโลยีอัตราการหมุนเวียนวัสดุและเทคโนโลยีการควบคุม รวมถึงการตรวจสอบเส้นรอบนอก เครื่องม้วนและทุกสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับกระบวนการทำงานของคุณ

ระบบลำเลียงที่มีวิสัยทัศน์: การวางแผนแบบองค์รวมเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน

ไม่ว่าคุณต้องการจะปรับปรุงประสิทธิภาพให้ระบบที่มีอยู่แล้วหรือต้องการสร้างระบบคลังสินค้าใหม่ก็ตาม เราให้คำปรึกษาแก่คุณอย่างมืออาชีพเพื่อหาเทคโนโลยีการขนถ่ายวัสดุที่เหมาะกับการใช้งานของคุณ เราสามารถวางแผนระบบที่เหมาะกับภารกิจของคุณไปพร้อมกับคุณด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์และความเชี่ยวชาญในกระบวนการทำงานของเรา คุณจึงสามารถลดจำนวนรถยกและในขณะเดียวกันก็ใช้ประโยชน์จากความจุของพื้นที่ในคลังสินค้าของคุณได้อย่างเหมาะสม เราขอเสนอโซลูชั่นสำหรับขอบข่ายสินค้าที่หลากหลายเพื่อการขนย้ายให้คุณ ตั้งแต่ภาชนะบรรจุขนาดเล็กที่สุดไปจนถึงการขนถ่ายพาเลทที่บรรทุกสินค้าเต็ม ข้อเสนอการให้บริการของเราเข้าข่ายของการวางแผนแบบองค์รวม เพื่อที่จะให้ระบบโลจิสติกส์ของคุณดำเนินงานได้อย่างยั่งยืน ทั้งมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย รวดเร็ว

ยังมีข้อสงสัยใช่หรือไม่