02-009-0200 สายด่วนบริการ เบอร์โทรฟรี
แบบฟอร์มติดต่อ
จดหมายข่าว
Stage GTE 106_212_312

รถพ่วงโครงตัวอี 0.6 - 1.2 ตัน

  • 20 - 62 mm
  • 600 - 1,200 kg
  • Robust E-frame
  • Ergonomic operation
  • High energy efficiency due to electrical connection (GTE 312)
  • Clean and fast lifting with electro-hydraulic lift
  • High level of directional stability due to central axle

GTE 106/ 212/ 312

Our E-frame trailers guarantee the flexible, economical transporting of loads of up to 1200 kg weight per trailer. These can be connected as required so that loading and unloading can be guaranteed on both sides. The central axle ensures optimum directional stability even with long trains and in confined spaces.The simple, ergonomic loading of the trolleys into the trailers can be done mechanically (GTE 106), via hydraulic lift (GTE 212) or via electrohydraulic lift (GTE 312). When loading, the load is pushed into the trailer on a trolley and mechanically locked in place. The lock is simply released for energy-conserving and space-saving unloading.The electrically connected trailers (GTE 312) offer the best conditions for easy, reliable and clean operation. A high level of energy efficiency is guaranteed by the energy conversion directly in the trailer.

คุณสมบัติพิเศษ

ยังมีข้อสงสัยใช่หรือไม่