02-009-0200 สายด่วนบริการ เบอร์โทรฟรี
แบบฟอร์มติดต่อ
จดหมายข่าว
Content การรับประกัน
เหนือกว่าทุกสิ่ง

พันธะสัญญาจาก JUNGSTARS

ด้วยการปรับสภาพอันเป็นกระบวนการที่เป็นเอกลักษณ์ ณ โรงงานที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป รถยกปรับสภาพของเราจึงไม่ใช่เพียงแค่รถยูสท์สภาพดีที่สุด แต่ยังเป็น “รถยกปรับสภาพดีเหมือนใหม่” ที่ต้นทุนด้วยอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนดีที่สุดในภาคอุตสาหกรรม และการรับประกัน 12 เดือน

คุณจะได้การรับประกัน 12 เดือนเช่นเดียวกับที่ได้จากการซื้อรถยกคันใหม่ โดยคุณจะได้รับการให้บริการแบบครบวงจร ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การทดลองขับในสาขายุงค์ไฮน์ริชใกล้บ้านคุณเกี่ยวกับทางเลือกการจัดหาเงินทุนส่วนบุคคลไปจนถึงการแลกเปลี่ยนรถยกเก่าของคุณ


ภาพรวมเกี่ยวกับข้อดีที่คุณจะได้รับ

ข้อดีอื่น ๆ

  • การทดสอบความปลอดภัยใหม่
  • นโยบายการส่งคืนใน 10 วัน
  • การทดลองขับในสาขาใกล้บ้านคุณ
  • สามารถต่ออายุการรับประกันเป็น 18 เดือน*
  • สามารถเลือกการให้บริการเต็มรูปแบบ
  • การรับประกันการเคลื่อนที่ภายในสัญญาการให้บริการเต็มรูปแบบ
  • วิธีการจัดหาเงินทุนที่ดึงดูดใจ
  • การแลกเปลี่ยนรถยกเก่าของคุณ

* การรับประกัน 12 เดือนถึง 1,200 ชั่วโมงการปฏิบัติงาน / การต่ออายุที่ให้เลือกเป็นการรับประกัน 18 เดือนถึง 1,800 ชั่วโมงการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดสัญญาการบำรุงรักษาหรือการให้บริการเต็มรูปแบบ / การรับประกันแบตเตอรี่ 12 เดือนถึง 1,200 ชั่วโมงการปฏิบัติงานสำหรับการใช้งานกะเดียว เงื่อนไขการรับประกันเฉพาะประเทศมีผลบังคับใช้ / การไม่ต้องบำรุงรักษา 12 เดือนถึง 1,000 ชั่วโมงการปฏิบัติงาน ต้องปฏิบัติตามช่วงเวลาการบำรุงรักษาตามคู่มือการใช้งาน / นโยบายการส่งคืนใน 10 วัน ณ เวลาที่จัดส่งรถยกใช้ได้กับอุปกรณ์มาตรฐาน ดำเนินการส่งคืนในสภาพที่เหมาะสม ผู้ซื้อต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนเอง

ยังมีข้อสงสัยใช่หรือไม่