02-009-0200 สายด่วนบริการ เบอร์โทรฟรี
แบบฟอร์มติดต่อ
จดหมายข่าว
Stage การบริหารจัดการรถยก
มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยมากขึ้น ต้นทุนต่ำลง

ระบบบริหารจัดการฟลีทรถยก

กระบวนการโลจิสติกส์ของภายในของคุณจะยิ่งมีประสิทธิภาพและยิ่งปลอดภัยด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์การบริหารจัดฟลีทรถยก ISM Online ของเรา ใช้ประโยชน์จากประสบการณ์และความรู้ความสามารถรอบด้านของเราจากการบริหารจัดการฟลีทรถยกมานานกว่า 10 ปี 

ISM Online

ISM Online จะทำงานระหว่างประเทศ โดยไม่ขึ้นอยู่กับขนาดและความซับซ้อน อีกทั้งยังรวมรถยกของผู้ผลิตรายอื่นเอาไว้ด้วย ผู้เชี่ยวชาญของเราจะให้คำปรึกษาถึงบริษัทของคุณโดยตรง มีข้อดีที่ชัดเจนสำหรับคุณ ความพร้อมใช้งานและอัตราการผลิตขบวนรถยกจะเพิ่มสูงขึ้น ต้นทุนการดำเนินงานลดลงและความปลอดภัยมากขึ้นสำหรับคนและเครื่องจักร

ISM Online ของยุงค์ไฮน์ริชเป็นสัญลักษณ์ของระบบสารสนเทศสำหรับระบบบริหารจัดการรถยกและเป็นระบบบริหารจัดการขบวนรถยกแบบองค์รวมที่คุณสามารถใช้จัดการรถยกทั้งหมดของคุณได้โดยไม่ขึ้นอยู่กับขนาดและความซับซ้อน ระบบบริหารจัดการขบวนรถยกของยุงค์ไฮน์ริชจะช่วยให้สามารถทำการวิเคราะห์รถยกฟอร์คลิฟท์ของคุณได้อย่างละเอียด รวมไปถึงรถยกขนสินค้าของผู้ผลิตรายอื่นด้วย คุณสามารถใช้ระบบบริหารจัดการขบวนรถยก ISM Online เพื่อควบคุมขบวนรถยกของคุณระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มความโปร่งใสและความปลอดภัยให้ขบวนรถยกขนสินค้าของคุณในคลังสินค้า

ISM Online mobile สำหรับการเดินทาง

คุณเดินทางบ่อยมากและต้องการเฝ้าติดตามการทำงานอยู่ตลอดเวลาใช่มั้ย ISM Online mobile จะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับรถยกขนสินค้าและคนขับของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็นในสำนักงาน ในคลังสินค้าหรือในรถ แสนสะดวกจากสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณ คุณไม่ต้องติดตั้งอะไรเพิ่มหรือต้องเสียสละพื้นที่หน่วยความจำที่มีค่า คุณใช้ ISM Online mobile ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องสั่งการผ่านเบราเซอร์ของคุณ

ระบบบริหารจัดการขบวนรถยกของยุงค์ไฮน์ริชมีข้อดีอะไรบ้าง

ISM Online คือระบบสำหรับการรวบรวมข้อมูลเชิงวิเคราะห์ การเฝ้าสังเกตการณ์และการประเมินข้อมูลขบวนรถยก ข้ามสาขา ระหว่างประเทศและไม่ขึ้นอยู่กับว่าเป็นผู้ผลิตรายใด ระบบบริหารจัดการฟลีทรถยกของยุงค์ไฮน์ริชที่ควบคุมการทำงานบนเว็บโดยไม่ต้องสั่งการจะให้ข้อมูลที่ชัดเจนสำหรับการตัดสินใจจากข้อเท็จจริงแก่คุณ คุณจึงสามารถจัดการขบวนรถยกของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับต้นทุน

ภาพรวมเกี่ยวกับข้อดีที่คุณจะได้รับ

  • การรวมข้อมูลรถเชิงพาณิชย์และทางเทคนิคเข้าด้วยกัน
  • การประเมินผลที่น่าเชื่อถือเข้าใจได้ง่าย
  • การเข้าถึงข้อมูลขบวนรถยกของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา
  • ข้อมูลขบวนรถยกของคุณข้ามสาขาและระหว่างประเทศ
  • ความปลอดภัยที่ผ่านการรับรองสำหรับระบบบริหารจัดการขบวนรถยกของยุงค์ไฮน์ริช
  • ทำงานโดยไม่ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตรถยกขนสินค้าของคุณ
  • โมดูลระบบบริหารจัดการขบวนรถยกแบบผสมผสานเฉพาะบุคคล
  • การปรับปรุงประสิทธิภาพต้นทุนให้ขบวนรถยกของคุณ
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อการใช้งานกับอุปกรณ์เคลื่อนที่

ISM Online ทำงานอย่างไร

ระบบบริหารจัดการฟลีทรถยกของยุงค์ไฮน์ริช ISM Online จะรวมข้อมูลเชิงพาณิชย์และข้อมูลการใช้งาน รวมไปถึงข้อมูลการสั่นสะเทือนรถยกทั้งหมดของฟลีทรถยกของคุณไว้ในระบบ การเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องของขบวนรถยกของคุณจะดำเนินการผ่านทางพอร์ทัลบริหารจัดการในบริเวณที่มีการป้องกันในอินเทอร์เน็ต

จึงสามารถเรียกดูข้อมูลเกี่ยวกับขบวนรถยกของคุณได้จริงจากทุกหนแห่งทั่วโลก ข้อมูลที่มีความโปร่งใสมากของระบบบริหารจัดการขบวนรถยกของยุงค์ไฮน์ริชจะช่วยให้คุณลดต้นทุนการดำเนินงานและใช้ขบวนรถยกได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

โมดูล พื้นฐาน ต้นทุนการดำเนินงานและการจัดการการบำรุงรักษาจะทำหน้าที่ในการรายงานข้อมูลหลัก ข้อมูลสัญญาและต้นทุน

โมดูล ความปลอดภัย อัตราการผลิต การจัดการแบตเตอรี่และการควบคุมการเขัาถึงจะทำให้การวิเคราะห์ขบวนรถยกสมบูรณ์ได้ โมดูลต่าง ๆ จะถูกใช้ร่วมกับส่วนประกอบของรถ (โมดูลการเข้าถึง เครื่องบันทึกข้อมูลพร้อมระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับการสั่นสะเทือนและเครื่องส่ง) ส่วนประกอบที่ติดตั้งไว้ในรถจะส่งข้อมูลที่บันทึกไว้ไปยังพอร์ทัลบริหารจัดการโดยใช้เกตเวย์ ซึ่งมีการรวมข้อมูลดังกล่าวเข้ากับข้อมูลเชิงพาณิชย์และมีฐานข้อมูลที่ครอบคลุม สามารถผสานรวมโมดูลแต่ละโมดูลเฉพาะบุคคลได้ 

โมดูล

ระบบบริหารจัดการขบวนรถยกของยุงค์ไฮน์ริช ISM Online ประกอบด้วยโมดูลที่หลากหลาย ซึ่งคุณสามารถรวมกันได้ตามแต่ละบุคคลให้ตรงตามความต้องการในเรื่องการจัดการรถยก ความปลอดภัยในคลังสินค้าและตัวเลือกการวิเคราะห์ คุณจะเรียนรู้ว่าโมดูลใดเหมาะกับขบวนรถยกของคุณดีที่สุดได้ที่นี่

ยังมีข้อสงสัยใช่หรือไม่