02-009-0200 สายด่วนบริการ เบอร์โทรฟรี
แบบฟอร์มติดต่อ
จดหมายข่าว
Stage การจัดเก็บสินค้าขนาดยาว

ชั้นเก็บสินค้าขนาดยาวและชั้นลอย

หากคุณต้องจัดเก็บสินค้าขนาดยาว อาทิเช่น แท่งเหล็ก ท่อและแผงเหล็ก ชั้นวางที่ใช้เก็บสินค้าที่มีลักษณะเป็นแท่งยาวของยุงค์ไฮน์ริชเป็นข้อเสนอที่ดีที่สุด คุณสามารถยืดชั้นวางดังกล่าวนี้ได้ตามต้องการ ระหว่างบรรทุกจะถูกรองรับด้วยฐานรองบนขาตั้งชั้นวางที่สามารถจัดวางตำแหน่งเองได้อย่างยืดหยุ่น การขยายพื้นที่คลังสินค้าของคุณดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้หรือสิ้นเปลืองเกินไปใช่หรือไม่ ลองสร้างพื้นที่คลังสินค้าเพิ่มโดยการรวมชั้นลอยเก็บสินค้าเข้าไว้ดูสิ

ชั้นลอยเก็บสินค้าและชั้นลอยหยิบสินค้าของเราจะสร้างพื้นที่คลังสินค้าเพิ่มบนชั้นลอยเองและพื้นที่ใต้ชั้นลอยให้ด้วย คุณจึงสามารถรวมพื้นที่ส่วนบนของอาคารคลังสินค้าของคุณเข้าในโซนจัดเก็บสินค้า

ชั้นลอยเก็บสินค้าจะใช้ประโยชน์จากความสูงของพื้นที่

ชั้นลอยจึงใช้ความสูงของพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่นด้านบนและใต้ชั้นลอย ชั้นลอยเก็บสินค้าของเราถูกออกแบบมาให้สามารถขับทั้งรถยกลากโยกปั๊มและรถยกไฟฟ้าขึ้นไปได้ สามารถเข้าถึงได้ด้วยบันไดและรถยกอุตสาหกรรมหรือเทคนิคการขนถ่ายวัสดุยังให้อัตราการหมุนเวียนวัสดุของชั้นล่าง

ยังมีข้อสงสัยใช่หรือไม่