02-009-0200 สายด่วนบริการ เบอร์โทรฟรี
แบบฟอร์มติดต่อ
จดหมายข่าว
Stage การจัดเก็บพาเลทแบบประจำที่

ชั้นวางสินค้าแบบไม่เคลื่อนที่

สามารถทำการจัดเก็บพาเลทและกล่องตะแกรงเหล็กในลักษณะที่แตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขขอบเขตที่หน้างานของบริษัทคุณ การจัดเก็บสินค้าแบบคงที่จะเหมาะอย่างยิ่งถ้าคุณต้องเคลื่อนย้ายสินค้าของคุณเฉพาะในการจัดสต๊อกสินค้าการเบิกจ่ายสินค้าหรือการย้ายที่จัดเก็บสินค้า

ชั้นวางสำหรับพาเลทเดียวของเราเฉพาะสำหรับกล่องตะแกรงเหล็กจะรับประกันการใช้สอยพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม คุณจะสามารถเข้าถึงสินค้าทั้งหมดของคุณในการกำหนดตำแหน่งในคลังสินค้าอย่างอิสระเนื่องจากมีชั้นวางสำหรับหลายพาเลท คุณสามารถจัดเก็บได้หลายพาเลทระหว่างขาตั้งชั้นวางสองขาในแต่ละระดับ สามารถจัดส่งชั้นวางพาเลทได้ตามมาตรฐานสำหรับการควบคุมการทำงานโดยใช้รถยกแบบยืนขับและรถกระเช้าเคลื่อนย้ายสินค้าในระดับความสูงตั้งแต่ 8 ถึง 10 เมตร นอกจากนั้นคุณยังสามารถจัดสต๊อกสินค้าสำหรับชั้นวางสูงได้ถึง 12 เมตร สำหรับการทำงานแบบอัตโนมัติได้ถึง 40 เมตร ชั้นวางสำหรับหลายพาเลทสำหรับช่องทางเดินแคบมีความสูงในการยกมากที่สุดและยังมีลักษณะที่โดดเด่นเนื่องจากความต้องการพื้นที่น้อยสำหรับขั้นตอนการทำงาน

ชั้นวางสูงจะประหยัดพื้นที่

ไซโลชั้นวางสูงแบบพิเศษของเราจะช่วยให้คุณประหยัดการสร้างอาคารโรงงานและตึกสูงต่าง ๆ ไซโลมีความสูงได้ถึง 40 เมตร เมื่อมีการควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติ หลังคาและผนังของคลังสินค้ายึดติดกับชั้นวางโดยตรง

ระบบชั้นวางพาเลทสำหรับ FIFO และ LIFO

หากการเก็บรักษาสินค้าคงคลังของคุณพร้อมพาเลททำงานตามวิธีการเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) ชั้นวางแบบขับผ่านหรือชั้นวางแบบขับเข้า/ชั้นวางแบบขับผ่านอาจจะเป็นคำตอบ หรือคุณทำงานด้วยวิธีการเข้าทีหลังออกก่อน (LIFO) หรือไม่ สำหรับกรณีดังกล่าว เรามีชั้นวางแบบลิ้นชักพร้อมขาตั้งชั้นวางที่เป็นแถวต่อกัน ระบบชั้นวางพาเลทที่มีการลาดเอียง 3 ถึง 5 เปอร์เซ็นต์

ยังมีข้อสงสัยใช่หรือไม่