02-009-0200 สายด่วนบริการ เบอร์โทรฟรี
แบบฟอร์มติดต่อ
จดหมายข่าว
Stage SAFEwalk
การให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยจากผู้เชี่ยวชาญ

SAFEwalk

ความซับซ้อนมากขึ้นและความเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดนิ่งภายในกระบวนการทำงานของคลังสินค้าจะเพิ่มความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างการทำงานในคลังสินค้า SAFEwalk ของยุงค์ไฮน์ริชช่วยให้คุณปรับปรุงความปลอดภัยในคลังสินค้าได้อย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน คุณจึงลดต้นทุนและทะนุถนอมทรัพยากรธุรกิจของคุณได้

การให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยจากผู้เชี่ยวชาญ

เพราะการคำนึงถึงแต่ละพื้นที่เสี่ยงเท่านั้นไม่เพียงพอ เราจึงเฝ้าติดตามวิธีการแบบองค์รวมด้วย SAFEwalk ซึ่งจะช่วยให้เราทำงานได้ครอบคลุมทุกแง่มุมของความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องได้ พนักงานของยุงค์ไฮน์ริชที่ผ่านการฝึกอบรมมาโดยเฉพาะจะทำการตรวจสอบทุกขอบเขตดังต่อไปนี้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ดูแลด้านความปลอดภัยของคุณในการเดินตรวจรอบคลังสินค้าของคุณ อันได้แก่

  • คุณสมบัติและทักษะความเหมาะสมของคนขับรถยก
  • อุปกรณ์และการใช้งานรถยก

  • สภาพแวดล้อมของคลังสินค้าโดยรวม

รายการตรวจเช็คที่กำหนดตามมาตรฐานจะแสดงช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น จากนั้น คุณจะได้รับคำแนะนำที่คุ้มค่าสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพสภาพแวดล้อมของคลังสินค้าคุณ SAFEwalk จะใช้เวลานานประมาณ 2 ถึง 3 ชั่วโมง โดยขึ้นอยู่กับขนาดของคลังสินค้า การทำงานในคลังสินค้าของคุณจึงไม่ได้รับผลกระทบและสามารถดำเนินงานต่อไปได้โดยไม่หยุดชะงัก

Stage SAFEwalk (1)

ข้อดีสำหรับธุรกิจของคุณดังนี้

  • การเพิ่มความปลอดภัยให้พนักงาน
  • การเพิ่มประสิทธิภาพเนื่องจากช่วงเวลาเครื่องไม่ทำงานและการขัดจังหวะการทำงานน้อยลง
  • ความพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้นเนื่องจากความเสียหายของสินค้าน้อยลง

  • ความปลอดภัยด้านต้นทุนในระยะยาวเนื่องมาจากการจัดการเชิงป้องกัน

คุณต้องการเพิ่มความปลอดภัยให้พนักงานของคุณ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในคลังสินค้าตาม SAFEwalk ใช่หรือไม่ ยุงค์ไฮน์ริชพร้อมอยู่เคียงข้างคุณตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการนำไปใช้งานจริง เรายินดีให้คำปรึกษาแก่คุณ

ติดต่อเราเพื่อขอรับข้อเสนอสำหรับคุณโดยเฉพาะ

Stage เงินปันผล

ติดต่อ สอบถาม

โทรศัพท์

02-009-0200

โทรสาร

02-009-0200

ทำการติดต่อ

ยังมีข้อสงสัยใช่หรือไม่