02-009-0200 สายด่วนบริการ เบอร์โทรฟรี
แบบฟอร์มติดต่อ
จดหมายข่าว
Stage การให้บริการเพื่อความปลอดภัย
ไว้วางใจเป็นสิ่งที่ดี การตรวจสอบเป็นสิ่งที่ต้องทำ

การตรวจสอบด้านความปลอดภัย

เราจะให้คำแนะนำคุณด้วยข้อมูลเอกสารมากมายและดูแลการใช้งานรถยกของคุณตามระเบียบข้อบังคับอีกด้วย

ข้อดีที่คุณจะได้รับ

  • ยึดตามกำหนดการในการทดสอบที่กำหนดทางกฎหมายทั้งหมด
  • การเพิ่มความปลอดภัยในคลังสินค้า
  • สมรรถนะของผู้ผลิต
  • ความพร้อมในการปฏิบัติงานในระยะยาวตามหลักเกณฑ์สำหรับรถยกของคุณ

การให้บริการด้านความปลอดภัยจะให้คำแนะนำคุณด้วยข้อมูลเอกสารมากมายของการทดสอบที่กำหนดตามกฎหมาย อาทิเช่น FEM 4.004 (เมื่อก่อน UVV) การตรวจไอเสียหรือการตรวจสอบแก๊ส อีกทั้งยังช่วยให้คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดในการทดสอบตามกฎหมายทั้งหมด

คุณจะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้เสมอด้วยการให้บริการด้านความปลอดภัยของยุงค์ไฮน์ริช แม้แต่ในเรื่องของการปฏิบัติตามกำหนดการ เพราะเราจะทำหน้าที่ตรวจดูกำหนดการให้แทนคุณ คุณแค่ให้ความใส่ใจในธุรกิจหลักของคุณ เราจะดูแลการใช้งานรถยกของคุณตามระเบียบข้อบังคับ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการด้านความปลอดภัยของคุณ ติดต่อหาเรา

Stage เงินปันผล

ติดต่อ สอบถาม

บริการหลังการขาย

โทรศัพท์

02-009-0200

โทรสาร

02-009-0209

ทำการติดต่อ

ยังมีข้อสงสัยใช่หรือไม่