02-009-0200 สายด่วนบริการ เบอร์โทรฟรี
แบบฟอร์มติดต่อ
จดหมายข่าว
Stage การเช่าระยะยาว
ความยืดหยุ่น

การเช่าระยะยาว

คุณไม่ยึดติดกับการครอบครองรถยก แต่ให้ความสำคัญกับประโยชน์ใช้สอยในอินทราโลจิสติกส์อย่างแท้จริงใช่หรือไม่ เรามีรุ่นสำหรับบริการให้เช่าที่เหมาะกับคุณให้เลือก

บริการให้เช่า

ไม่ต้องยุ่งยาก ใช้แพ็กเกจ All-Inclusive ของยุงค์ไฮน์ริช

บริการให้เช่ามีแนวคิดเพื่อประโยชน์ใช้สอยโดยปราศจากข้อผูกมัดการรับประกันการจัดหน่ายเมื่อสิ้นสุดสัญญา คุณจะใช้ประโยชน์จากอัตราค่าธรรมเนียมรายเดือนที่น่าสนใจด้วยความปลอดภัยสูงสุดจากแพ็กเกจการให้บริการแบบเต็มรูปแบบที่รวมไว้แล้ว โดยปรับให้เหมาะกับความต้องการใช้งานของคุณ คุณกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมรายเดือนได้ตามการพิจารณางบประมาณของคุณเองตลอดอายุสัญญา เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญา คุณสามารถเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่หรือต่ออายุสัญญาได้โดยไม่ซับซ้อน

ข้อดีที่คุณจะได้รับ

  • ความปลอดภัยสูงในการวางแผนและความโปร่งใสของค่าใช้จ่าย
  • ความพร้อมใช้งานและความปลอดภัยสูงสำหรับยานพาหนะของคุณเนื่องจากมีการรับประกันความพร้อมในการปฏิบัติงาน
  • การร่างสัญญาที่ยืดหยุ่นโดยที่สามารถขอคืนสินค้าได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  • เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากการแลกเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอ
  • รักษาสภาพคล่องด้วยอัตราบริการให้เช่าที่น่าสนใจ
  • สามารถใช้อัตราบริการให้เช่าเต็มจำนวนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อนำไปลดหย่อนภาษี
  • รักษาวงเงินสินเชื่อกับธนาคารของคุณ

การขอลิสซิ่ง

การใช้ประโยชน์เกี่ยวกับภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนและการควบคุมต้นทุนที่ชัดเจน

คุณชำระอัตราลิสซิ่งรายเดือนสำหรับอายุการใช้งานที่กำหนดตามสัญญาและในขณะเดียวกันก็ได้ความยืดหยุ่นทางการเงิน ในการขอลิสซิ่ง คุณยังสามารถใช้อัตราลิสสิ่งเต็มจำนวนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อนำไปลดหย่อนภาษี รถยกจะไม่ปรากฏเป็นสินทรัพย์ของคุณอยู่ในทางงบดุล จึงไม่มีการตัดหนี้สูญด้วย คุณสามารถใช้การขอลิสซิ่งในการวางแผนค่าใช้จ่ายได้อย่างแม่นยำและสามารถจัดการต้นทุนในการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน ในฐานะผู้ขอลิสซิ่ง คุณมีหน้าที่รับผิดชอบการบำรุงรักษาและการซ่อมบำรุง เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญา คุณสามารถรับซื้อรายการสินค้าในสัญญาได้ในมูลค่าที่สมเหตุสมผล

ข้อดีที่คุณจะได้รับ

  • รักษาสภาพคล่องและปลอดภัยในการวางแผนเนื่องจากมีอัตราค่าธรรมเนียมรายเดือนแบบคงที่
  • สามารถนำอัตราลิสซิ่งเต็มจำนวนในบัญชีกำไรขาดทุนไปใช้ในการลดหย่อนภาษี
  • สามารถครอบครองได้เมื่อสิ้นสุดสัญญา

ยังมีข้อสงสัยใช่หรือไม่