02-009-0200 สายด่วนบริการ เบอร์โทรฟรี
แบบฟอร์มติดต่อ
จดหมายข่าว
Stage Rental Fleet Management
ความปลอดภัยสูงสุด ค่าใช้จ่ายต่ำ

การจัดการฟลีทรถเช่า

เราสนองตอบความต้องการในฐานะผู้ใช้ขบวนรถยก คุณจะมีความยืดหยุ่นข้ามพรมแดนและได้ประโยชน์จากความปลอดภัยและความโปร่งใสมากขึ้นแต่ต้นทุนลดลง

ยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้ว

เราจะปรับตัวให้เหมาะกับคุณ

ไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขด้านเทคโนโลยี ด้านกระบวนการทำงานหรือด้านเศรษฐศาสตร์ มีระยะเวลาที่จำกัดหรือเฉพาะเจาะจงประเทศ ในฐานะผู้ควบคุมขบวนรถยก คุณต้องสามารถปรับตัวให้เข้ากับอิทธิพลต่าง ๆ ทั้งหมดและตอบสนองได้อย่างยืดหยุ่นสูงสุด ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้พัฒนา Rental Fleet Management ของยุงค์ไฮน์ริคขึ้น
เราจะเตรียมคุณให้พร้อมรับมือกับการทำงานประจำวันด้วยขบวนรถยกที่ปรับปรุงประสิทธิภาพให้สูงขึ้น มีการวางแผนความต้องการใช้พลังไฟฟ้าสูงสุดตั้งแต่ตอนต้นให้ครอบคลุมทันเวลาด้วยการใช้เครื่องจักรเพิ่มเติม หากมีความต้องการสูงขึ้นทันที เราจะจัดส่งรถยกอื่น ๆ ให้คุณได้ในระยะเวลาสั้น ๆ หากไม่จำเป็นต้องใช้งานรถยกอีก เราจะถอนรถยกกลุ่มนี้กลับคืนอีกครั้ง คุณจึงหลีกเลี่ยงความต้องการรถยกมากเกินความจำเป็น แม้ว่าจะลดจำนวนขบวนรถยกหลักลง เราก็ยังรับประกันความพร้อมใช้งานที่สูงให้คุณ

อย่างที่คุณต้องการ

เราจะจัดการให้คุณเอง

โซลูชั่นเฉพาะบุคคลสำหรับการบริหารจัดการขบวนรถยกของคุณ รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพ การให้บริการและการเปลี่ยนทดแทน ด้วยราคาที่แน่นอนต่อรถยกหนึ่งคัน
เรารวบรวมรถยกที่เหมาะอย่างยิ่งกับภารกิจต่าง ๆ ของคุณ โดยยึดตามการวิเคราะห์การใช้งานของเรา จะต้องขนส่งระหว่างบรรทุกแบบใดในเส้นทางใดบ้าง คุณใช้ชั้นวางสินค้ารูปแบบใดและเหมาะสมดีแค่ไหน สถานีชาร์จของคุณมีอุปกรณ์ครบครันถูกต้องหรือไม่ ขอบเขตที่เป็นไปได้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพมีที่ไหนบ้าง เราจะบันทึกผลลัพธ์ทั้งหมดต่อสาขาที่ตั้งให้คุณเข้าใจได้ง่าย ประสบการณ์ของเราจากสาขาที่ต่างกันไปแสดงให้เห็นว่าสามารถช่วยประหยัดขบวนรถยกหลักที่มีอยู่ตลอดโดยเฉลี่ย 10 เปอร์เซ็นต์ ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ RFM ของเราจะทำการปรับปรุงประสิทธิภาพของรถยกให้อย่างต่อเนื่องระหว่างช่วงอายุสัญญา โดยจะตรวจสอบรถยกของคุณในเรื่องอัตราการใช้งานและข้อมูลจำเพาะให้ถึงที่หน้างานเป็นประจำ รถยกที่เหมาะกับการใช้งานอีกต่อไปจะถูกเปลี่ยน แต่จะปรับจำนวนให้เหมาะกับปริมาณการหมุนเวียนสินค้า ถ้าคุณต้องการปิดสาขาใดสาขาหนึ่ง เราจะรับรถยกฟอร์คลิฟท์และรถยกลากที่ไม่ต้องการอีกต่อไปกลับคืน

สิ่งที่คุณต้องการรู้มาโดยตลอด

เราจะแสดงให้เห็น

เราจะช่วยให้คุณสามารถสำรวจสถานะและอัตราการใช้งานรถยกของคุณได้อย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นในภูมิภาค ทั่วประเทศและระหว่างประเทศ ดังนั้น ศักยภาพในการปรับปรุงประสิทธิภาพให้สูงขึ้นจึงชัดเจนอย่างรวดเร็ว

ในตอนแรก: การวิเคราะห์สาขาที่ตั้ง

ทีมงานของเราจะกำหนดขอบเขตเฉพาะสาขาที่ตั้ง ประเภทและอายุของขบวนรถยกของคุณ ตรวจเช็คกระบวนการทำงาน รวมไปถึงอัตราการใช้งานรถยกแต่ละคันและประมวลผลข้อมูลเป็นภาพกราฟิก เครื่องมือการเพิ่มและการวิเคราะห์ขบวนรถยกของเราจะช่วยให้สามารถทำการบันทึกและสร้างข้อมูลของคุณให้เห็นภาพชัดเจนได้อย่างไม่ซับซ้อน จะเห็นความชัดเจนในไม่ช้าว่ามีแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพอยู่ที่ใดบ้าง เราจะทำการบันทึกข้อมูลทั้งหมดเป็นเอกสารที่ให้รายละเอียดรอบด้านสำหรับคุณ

คอยติดตามค่าใช้จ่ายได้

บ่อยครั้งที่การวิเคราะห์สาขาที่ตั้งของเราไม่เพียงแค่แสดงให้เห็นรถยกที่ไม่เหมาะสมหรือรถยกที่มากเกินความจำเป็น แต่ยังแสดงให้เห็นว่ามีค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองด้านการบริหารจัดการสูงมาก การส่งมอบระบบบริหารจัดการขบวนรถยกของคุณช่วยให้ลดต้นทุนเหล่านี้ลงได้อย่างมาก สามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองภายในองค์กรได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ พนักงานของคุณจะได้รับการแบ่งเบาภาระและพร้อมปฏิบัติงานอื่น ๆ นอกจากนั้น เรายังแสดงให้คุณเห็นว่ามีค่าใช้จ่ายสูงแค่ไหนในการบำรุงรักษา การซ่อมแซมและความเสียหายจากการใช้งานหนักปรากฏอยู่ในงบประมาณ

ข้อมูลมากขึ้น ความเป็นไปได้สูงขึ้น

โซลูชั่น Telemetry ของเราได้ผ่านการรับรองให้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการเพิ่มเติมสำหรับรถยก ซึ่งเป็นระบบข้อมูลบนเว็บสำหรับการรวบรวมเชิงวิเคราะห์ การสังเกตการณ์และการประเมินข้อมูลประเภทรถยกที่่ต่างกัน ข้ามสาขาที่ตั้งและระหว่างประเทศ เรารวมข้อมูลรถยกทางเทคนิคเหล่านี้พร้อมดัชนีชี้วัดเชิงพาณิชย์ไว้ในเดชบอร์ดของเรา คุณจึงได้ความโปร่งใสอย่างแท้จริงเกี่ยวกับขบวนรถยกของคุณ และสัมผัสกับความสำเร็จจริงสำหรับรถยกรุ่น RFM ของเรา

ยังมีข้อสงสัยใช่หรือไม่