บริษัทยุงค์ไฮน์ริช ลิฟท์ ทรัค จำกัด บริจาคคอมพิวเตอร์ให้กับสมาคมคนพิการทางความเคลื่อนไหวสากล

18 ตุลาคม 2017 ตัวแทนจากสมาคมคนพิการทางความเคลื่อนไหวสากลเดินทางมารับบริจาคคอมพิวเตอร์

คุณนลินี สุระมูล ผู้จัดการแผนกสนับสนุนธุรกิจ เป็นตัวแทนของบริษัทยุงค์ไฮน์ริช ลิฟท์ ทรัค มอบคอมพิวเตอร์ให้กับตัวแทนสมาคมคนพิการทางความเคลื่อนไหวสากล