ERC 216zi

The first electric pallet stacker with integrated lithium-ion battery.

รับสิทธิประโยชน์จากบริการอย่างเต็มรูปแบบ โดยคำนึงถึงลูกค้าแต่ละราย เพื่อความครบถ้วนสมบรูณ์ ในราคาที่เป็นธรรม

เพียงแค่คุณโทรมาครั้งเดียว ช่างของเราก็พร้อมออกเดินทางเพื่อให้บริการซ่อมด้วยอะไหล่มาตรฐานถึงที่ภายใน 24 ชั่วโมง

- ช่างเทคนิคและทีมขายของเรา พร้อมให้บริการและแก้ไขทุกปัญหาทางเทคนิคของลูกค้า และให้ความช่วยเหลือพร้อมคำแนะนำในด้านราคาและการขนส่ง

- ยุงค์ไฮน์ริช เป็นเพียงบริษัทเดียวเท่านั้นที่สามารถระบุได้ว่าอะไหล่ของคุณถูกส่งมากจากรถยกคันไหน

- มีอะไหล่พร้อมส่งโดยตรงจากสำนักงานใหญ่ซึ่งอยู่ใกล้กรุงเทพ และมีการสำรองอะไหล่ไว้มากกว่ากว่า 90 %