02-009-0200 สายด่วนบริการ เบอร์โทรฟรี
แบบฟอร์มติดต่อ
จดหมายข่าว
Stage DFG TFG 425s 430s 435s

DFG/ TFG 425s/ 430s/ 435s

ภาพรวมรายละเอียดรุ่น

รุ่น ความสามารถการรับน้ำหนักบรรทุกสูงสุด การยกสูงสุด (h3) ความเร็วในการขับขี่
ความยาวรวม
DFG 425s2500 กก.7500 มม.19.6 กม./ชม.3763 มม.
TFG 425s2500 กก.7500 มม.19.6 กม./ชม.3763 มม.
DFG 430s3000 กก.7500 มม.20.8 กม./ชม.3873 มม.
TFG 430s3000 กก.7500 มม.20.8 กม./ชม.3873 มม.
DFG 435s3500 กก.7500 มม.20.8 กม./ชม.3963 มม.
TFG 435s3500 กก.7500 มม.20.8 กม./ชม.3963 มม.

ยังมีข้อสงสัยใช่หรือไม่