02-009-0200 สายด่วนบริการ เบอร์โทรฟรี
แบบฟอร์มติดต่อ
จดหมายข่าว
Stage DFG TFG 316s 320s

DFG/ TFG 316s/ 320s

ภาพรวมรายละเอียดรุ่น

รุ่น ความสามารถการรับน้ำหนักบรรทุกสูงสุด การยกสูงสุด (h3) ความเร็วในการขับขี่
ความยาวรวม
DFG 316s1600 กก.7500 มม.19.5 กม./ชม.3464 มม.
TFG 316s1600 กก.7500 มม.19.5 กม./ชม.3464 มม.
DFG 320s2000 กก.7500 มม.19.5 กม./ชม.3491 มม.
TFG 320s2000 กก.7500 มม.19.5 กม./ชม.3491 มม.

ยังมีข้อสงสัยใช่หรือไม่