02-009-0200 สายด่วนบริการ เบอร์โทรฟรี
แบบฟอร์มติดต่อ
จดหมายข่าว
Stage EJD 220

รถยกไฟฟ้าแบบเดินตาม 2.0 ตัน

  • 1,660 - 2,560 mm
  • 2,000 kg
  • 3-phase AC drive motor
  • Crawl speed button for full manoeuvrability with tiller upright
  • Optimum driving characteristics with ProTracLink
  • Exact load positioning
  • Multifunctional tiller arm for intuitive operation

EJD 220

The EJD 220 is a multi-talented truck when it comes to the handling of loads. It combines the features of a pedestrian pallet truck and stacker in one truck: From loading and unloading HGVs to the transporting and stacking of pallets (max. 2560 mm lift height), it really is a convincingly flexible truck.Its greatest advantage: As a double-deck stacker, it is able to lift 2 Euro pallets at the same time. All operations can therefore be performed twice as quickly in comparison with a conventional low lift/stacker truck. The EJD can carry 2000 kg when used as a low lift pallet truck, 1000 kg with the forks raised or 2 x 1000 kg in double-deck operation.The EJD is an extremely powerful and reliable truck: The robust 8-mm frame, the powerful 1.6-kW drive with the latest 3-phase AC technology, batteries up to 375 Ah and lateral exchange, as well as the rigid mast ensure extremely efficient operation in even the most demanding environments.The patented ProTracLink support wheel system with hydraulic locking ensures the necessary stability and safe travel. The lifting support arms also contribute to safe travel, for instance on thresholds, ramps and uneven floors. They increase the floor clearance, thereby ensuring simple and safe crossing.And if space becomes too cramped on HGVs or in narrow aisles, the crawl speed button facilitates safe travel with the tiller in the upright position. At the touch of a button, the brake is released and activation of the travel switch automatically reduces the speed of travel significantly.

ลิเธียมไอออน

ด้วยเทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน คุณสามารถวางใจได้ทุกสถานการณ์ - สมรรถนะเต็มกำลังที่สิ้นเปลืองพลังงานต่ำกว่าถึง 20% อายุใช้งานได้ยาวนานกว่า 3 เท่า ใช้เวลาชาร์จต่ำ ไม่ต้องดูแลรักษา ช่วยคุณลดต้นทุนค่าใช้จ่ายโดยรวมของรถยกทั้งฟลีทและลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอย่างเห็นได้ชัด

คุณสมบัติพิเศษ

ดาวน์โหลด

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ยังมีข้อสงสัยใช่หรือไม่