02-009-0200 สายด่วนบริการ เบอร์โทรฟรี
แบบฟอร์มติดต่อ
จดหมายข่าว
Stage DFG TFG 425 430 435

รถยกแบบทอร์คคอนเวอร์เตอร์ 2.5 - 3.5 ตัน

DFG/ TFG 425/ 430/ 435

ภาพรวมรายละเอียดรุ่น

รุ่น ความสามารถการรับน้ำหนักบรรทุกสูงสุด การยกสูงสุด (h3) ความเร็วในการขับขี่
ความยาวรวม
DFG 4252500 กก.7500 มม.18 กม./ชม.3617 มม.
TFG 4252500 กก.7500 มม.19 กม./ชม.3617 มม.
DFG 4303000 กก.7500 มม.18 กม./ชม.3768 มม.
TFG 4303000 กก.7500 มม.19 กม./ชม.3768 มม.
DFG 4353500 กก.7500 มม.18 กม./ชม.3863 มม.
TFG 4353500 กก.7500 มม.19 กม./ชม.3863 มม.

ยังมีข้อสงสัยใช่หรือไม่