02-009-0200 สายด่วนบริการ เบอร์โทรฟรี
แบบฟอร์มติดต่อ
จดหมายข่าว
Stage DFG 320

DFG/ TFG 316/ 320

ภาพรวมรายละเอียดรุ่น

รุ่น ความสามารถการรับน้ำหนักบรรทุกสูงสุด การยกสูงสุด (h3) ความเร็วในการขับขี่
ความยาวรวม
DFG 3161600 กก.7500 มม.19 กม./ชม.3311 มม.
TFG 3161600 กก.7500 มม.20 กม./ชม.3311 มม.
DFG 3202000 กก.7500 มม.19 กม./ชม. 3368 มม.
TFG 3202000 กก.7500 มม.20 กม./ชม.3368 มม.

ยังมีข้อสงสัยใช่หรือไม่