Spotlight on

the li-ion revolution

in your warehouse.

With the Jungheinrich ETV 216i, we’re introducing the world’s first reach truck with a fully integrated lithium-ion battery. The built-in lithium-ion power and its revolutionary design will create totally new added value for your warehouse in terms of performance, ergonomics and safety.

รับสิทธิประโยชน์จากบริการอย่างเต็มรูปแบบ โดยคำนึงถึงลูกค้าแต่ละราย เพื่อความครบถ้วนสมบรูณ์ ในราคาที่เป็นธรรม

เพียงแค่คุณโทรมาครั้งเดียว ช่างของเราก็พร้อมออกเดินทางเพื่อให้บริการซ่อมด้วยอะไหล่มาตรฐานถึงที่ภายใน 24 ชั่วโมง

- ช่างเทคนิคสำหรับชิ้นส่วนที่เปลี่ยนแปลงได้ และทีมขายของเรา พร้อมที่จะช่วยท่าน หาคำตอบสำหรับทุกคำถามทางเทคนิค และให้ความช่วยเหลือพร้อมคำแนะนำในด้านราคาและการขนส่ง

- ยุงค์ไฮน์ริช เป็นเพียงบริษัทเดียวเท่านั้นที่สามารถระบุได้ว่าอะไหล่ของคุณถูกส่งมากจากรถบรรทุกคันไหน

- เรามีอะไหล่พร้อมส่งโดยตรงจากสำนักงานใหญ่ซึ่งอยู่ใกล้กรุงเทพ และมีการสำรองอะไหล่ไว้มากกว่ากว่า 90 %